Ga naar hoofdcontent
young-woman-hugging-a-tree-h

Naleving van normen en respect voor het milieu

CIAT streeft naar de ultieme kwaliteitsbenadering voor het ontwikkelen van duurzame en efficiënte systemen die voldoen aan de standaarden van vandaag en vooruitlopen op die van morgen.

De Europese ErP-richtlijn (energiegerelateerde producten)

De Europese Richtlijn 2009/125/EG ErP bepaalt de voorwaarden en criteria voor het eco-ontwerp van producten die energie verbruiken gedurende hun gehele levenscyclus, van fabricage via gebruik tot hun afvoer aan het einde van de levensduur. Hij spoort fabrikanten aan om producten te ontwerpen met een hogere energie-efficiëntie en een kleinere totale milieu-impact, met name qua tijdens de levensduur van de producten verbruikte hulpbronnen.

Het streven van CIAT om zijn milieu-impact te beperken is in lijn met de doelstellingen van het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2030.

ciat-logo-ecodesign

Ecodesign: resultaten die vandaag al ruimschoots voldoen aan de verordeningen van morgen

Bij CIAT streven wij erna om het effect van onze machines zoveel mogelijk te beperken tijdens hun hele levenscyclus, vanaf het ontwerp tot en met hun definitieve ontmanteling.

  • Wij nemen milieuaspecten zo vroeg mogelijk in het productontwerpproces mee;
  • Wij houden rekening met de resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) van producten (compleet systeem voor verwarming, ventilatie en koeling), en stellen deze resultaten beschikbaar;
  • Wij stellen milieurapporten beschikbaar voor apparatuur.

Bij deze benadering profiteren we van de internationaal erkende norm ISO 14062 "Milieubeheer - integreren van milieuaspecten in productontwerp en productontwikkeling".

F-gasverordeningen

Sinds 1 januari 2015 zijn de maatregelen voor het reguleren van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen aangescherpt en is een aantal verreikende wijzigingen doorgevoerd met als doel het beperken van de uitstoot van F-gassen in de EU met tweederde in 2030 ten opzichte van de niveaus in 2014.