Przejdź do głównej treści
the-three-dynaciat-units_h

Duża szkółka roślin z Wielkiej Brytanii inwestuje w wysokowydajne gruntowe pompy ciepła CIAT o mocy 1,9 MW

BEVERLEY, England -

Dla firmy Coletta & Tyson, jednego z największych europejskich przedsiębiorstw szkółkarskich, system ogrzewania o mocy 1,9 MW napędzany wysokowydajnymi gruntowymi pompami ciepła CIAT oznacza niskie koszty i poziom emisji oraz ogrzewanie ze źródeł odnawialnych. CIAT stanowi część Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowego lidera w dziedzinie bezpiecznych dla zdrowia, zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań stosowanych w budownictwie i łańcuchach chłodniczych.

Coletta & Tyson to duży hodowca ściółkowych roślin ogrodowych posiadający szkółki o powierzchni ponad 160 haw hrabstwie East Yorkshire. Firma zleciła przedsiębiorstwu Ebtech Energy Systems, specjalizującemu się w dużych instalacjach wodnych pomp ciepła, przeanalizowanie możliwości wymiany dotychczasowego kotła olejowego ogrzewającego największą plantację w pobliżu Beverley w hrabstwie Hull.

Pod uwagę brano kocioł na biomasę, system kogeneracyjny wykorzystujący miks biomasa-paliwo, a także gruntowe i powietrzne pompy ciepła. Z uwagi na ilość miejsca i korzystne warunki geologiczne wybrano system gruntowych pomp ciepła CIAT jako najbardziej wydajną i ekonomiczną opcję zapewnienia wymaganego ogrzewania przez cały rok.

System zaprojektowany przez Ebtech bazuje na trzech urządzeniach DYNACIAT woda-woda dostarczonych przez firmę Cool Solutions Distribution Ltd i połączonych obiegiem otwartym z odwiertami w kredowej warstwie wodonośnej.

System pompuje wodę gruntową z czterech odwiertów o głębokości do 30 m, doprowadza ją do pomp ciepła w celu przechwycenia i zwiększenia jej energii cieplnej, a następnie odprowadza z powrotem do gruntu czterema otworami powtórnego wtłaczania. Odwierty o średnicy 450 mm dostarczają do pomp nawet 45 litrów wody na sekundę.

System uzupełnia dotychczasową instalację gruntowych pomp ciepła uruchomioną dwa lata temu i również wykorzystującą urządzenia marki CIAT, dostarczając ciepło do większości powierzchni szkółki. Kocioł olejowy zostanie jako urządzenie zapasowe lub w sytuacji szczytowego zapotrzebowania na ciepło.

Nowa seria pomp ciepła DYNACIAT typu woda-woda wyposażonych w elektroniczny zawór rozprężny i wysokowydajne podzespoły ma wysoką efektywność energetyczną wyrażoną europejskim współczynnikiem sezonowej efektywności energetycznej dla chłodzenia (ESEER) wynoszącym 6,22 i współczynnikiem sezonowej wydajności (SCOP) wynoszącym 6,37.

"Instalacja tego niesamowicie wydajnego, potężnego systemu pomp ciepła to kolejny ważny krok ku neutralności klimatycznej naszych szkółek" - podkreśla John Tyson, dyrektor firmy Colleta & Tyson.

"System wdrożony przez Ebtech ma nadzwyczajną wydajność i świetnie wykorzystuje «darmową» energię odnawialną w miejsce wysokoemisyjnego i kosztownego w eksploatacji ogrzewania olejowego" - wyjaśnia Paul Smith, dyrektor sprzedaży stosowanych produktów w Toshiba Carrier UK. - "Dzięki wydajności, niezawodności i konkurencyjnej cenie inwestycja w urządzenia DYNACIAT szybko się zwraca, co jest korzystne dla środowiska i radykalnie zmniejsza koszty użytkowania".

Więcej informacji o pompach ciepła DYNACIAT można znaleźć na stronie produktu.

Kontakt z mediami
Fabian UKLEJA
Marketing Manager
Carrier Polska