Przejdź do głównej treści
storage-systems_h

Magazyny energii

Nasze centrum doskonalenia zlokalizowane w Vence posiada unikalną wiedzę specjalistyczną na temat materiałów zmiennofazowych (PCM) opartą na ponad 30 latach badań i rozwoju we współpracy z ośrodkami technicznymi i uniwersytetami we Francji i Europie.

Technologia magazynowania opracowana przez zespół Vence pod marką Cristopia ("STL" tj. STorage Latent), to rozwiązanie, które pozwala zarządzać dużymi zapotrzebowaniami na chłodzenie energii dla klimatyzacji i chłodnictwa przemysłowego.

STL pozwala na efektywne zarządzanie energią z wysoką niezawodnością. Każdego roku uzyskuje się znaczne oszczędności operacyjne.

Magazyn energii cieplnej (TES)

W procesach budowlanych i przemysłowych połowa zużywanej energii to energia cieplna, a zapotrzebowanie może się znacznie różnić w zależności od dnia/nocy, danego dnia i pory roku. Zarządzanie produkcją energii cieplnej może skutecznie obniżyć koszty instalacji i zmniejszyć jej wpływ na środowisko.

thermal-energy-storage-system

W jakim celu warto zainstalować magazyn energii cieplnej?

Większość systemów klimatyzacyjnych jest zwymiarowana tak, aby spełnić maksymalny oczekiwany poziom zapotrzebowania, nawet jeśli te okresy szczytu są krótkotrwałe. Na przykład chłodzenie może trwać tylko kilka dni w roku i może się znacznie różnić w ciągu jednego dnia. Zamiast instalować duży system, który będzie działał tylko przez krótki czas, można wdrożyć system, który przez większość czasu zaspokaja potrzeby w zakresie chłodzenia i przechowuje niewykorzystaną energię cieplną, która jest ponownie używana w razie potrzeby.

Przesunięcie zużycia energii z godzin szczytu na godziny pozaszczytowe

Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z energii elektrycznej w okresach, gdy jest najtańsza, unikając taryfy szczytowej, poprzez magazynowanie energii cieplnej przez noc i oddawanie jej w ciągu dnia.

Dzięki rozłożeniu produkcji energii cieplnej na 24 godziny rozwiązanie to może zmniejszyć obciążenie agregatu nawet od 30% do 70%. Całkowite zapotrzebowanie na energię jest zmniejszone, a zapotrzebowanie szczytowe znacznie zredukowane, z wszystkimi wynikającymi z tego korzyściami:

 • Środowisko, mniejsze zużycie energii i zmniejszona emisja CO2
 • Firma, obniżone koszty
 • Zwiększenie ogólnej sprawności zainstalowanych systemów energii
hvac-installation-design-and-operation

Optymalizacja projektu i eksploatacji instalacji HVAC

System TES wraz z agregatami wody lodowej klienta składa się z jednego lub kilku zbiorników wypełnionych kulistymi elementami tzw. bryłkami, które zawierają materiały zmiennofazowe (PCM).

Zastosowanie PCM w bryłkach zapewnia bardzo wysoką gęstość energii i przepływ mocy.

Pełna kontrola produkcji energii dzięki TES

Systemy TES firmy CIAT są wyposażone w system monitorowania i kontroli w celu optymalizacji zużycia energii, obniżenia CO2 i obniżenia kosztów operacyjnych.Układy sterowania • Automatyczne zarządzanie trybami pracy
 • Regulacja sprzętu
 • Optymalizacja zużycia zgromadzonej energii

Monitorowanie • Lokalny i zdalny monitoring
 • Powiadomienia o alarmach
 • Podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym

 •   Widok synoptyki w czasie rzeczywistym
 •  
 •   Przeglądanie i pobieranie trendów
 •  
 •   Zapisywanie danych operacyjnych
 •  
 •   Miesięczne i roczne raporty
Znajdź usługę, która najbardziej Ci odpowiada
ciat-cristo-control2_c
Cristo'Control2 do maszynowni z magazynami energii
Zarządzanie i zdalny monitoring magazynów energii.