Przejdź do głównej treści
ciat-frequestly-asked-questions-woman-raising-hand-in-a-meeting-h

Najczęstsze pytania

Przejrzyj popularne tematy, aby szybko znaleźć odpowiedzi.
Produkty
Opcja free cooling wykorzystuje sprzyjające warunki otoczenia i obciążenie do chłodzenia "za darmo" i w ten sposób uzupełnia lub zastępuje chłodzenie mechaniczne przy użyciu sprężarek, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacji.
Układ odzysku ciepła umożliwia wytwarzanie przez agregat ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 80 st. C przy jednoczesnej pracy w trybie chłodzenia. Jest to przydatne rozwiązanie np. dla hoteli czy szpitali i do procesów przemysłowych wykorzystujących ciepłą wodę.
Dokumentację można znaleźć na podstronie tej strony internetowej dotyczącej danego produktu oraz w specjalnym serwisie, gdzie jest zebrana https://intranet.ciat.com/
Jakość powietrza w pomieszczeniach
W przekonaniu firmy CIAT jakość powietrza zależy od kilku podstawowych zasad: usuwania zanieczyszczeń, kontroli wody pod kątem obecności legionelli i innych bakterii, usuwania skroplin i zarządzania świeżą wodą. Opierając się na tych czterech filarach, jesteśmy w stanie:
 • Skutecznie zwalczać zakażenia szpitalne
 • Kontrolować zanieczyszczenia biologiczne w powietrzu
 • Zapewnić doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniach przez zmniejszenie ilości pyłów cząstek zawieszonych, takich jak PM 2,5
 • Zagwarantować wyższy poziom higieny przez usuwanie skroplin.
Wiedza na temat zanieczyszczeń mikrobiologicznych, cząsteczkowych i chemicznych w powietrzu pomaga nam projektować rozwiązania w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami (NF S 90-351, VDI 6022).
Firma CIAT, znana z rozwiązań zapewniających wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach, stara się zapewnić Państwu najwyższy komfort. Dzięki naszym wyjątkowym systemom możliwe jest sterowanie temperaturą minimalną i maksymalną, poziomem wilgotności względnej i prędkością obiegu powietrza. Stanowisko badawcze zajmujące się komfortem w ośrodku badań i innowacji CIAT pomaga odtworzyć rzeczywiste warunki w pomieszczeniu lub biurze. W efekcie tworzymy pełnowymiarowe symulacje zgodne z normą ISO 7730 i gwarantujemy komfortowe otoczenie w pomieszczeniach.

Nasze serie produktów COMFORT LINE i COADIS LINE zapewniają klientom wysoki poziom komfortu.

Nasza platforma usługowa BluEdge umożliwia przeprowadzenie audytów i testów jakości powietrza oraz wdrożenie ulepszeń mających na celu optymalny rezultat filtracji, wentylacji, nawiewu i sterowania. Po dokonaniu oceny budynku ekspert z firmy Carrier dokonuje razem z klientem przeglądu wyników oraz zaleceń, aby zaproponować rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb. W planie usługi można uwzględnić modernizację rozwiązań filtrujących (oświetlenie UV-C, filtry HEPA) i układów sterowania (monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach).

Usługi
Zakres i szczegóły gwarancji regulują przepisy poszczególnych krajów europejskich. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem naszej firmy.
Zawsze istnieje możliwość wydłużenia gwarancji, co również może zaproponować nasz przedstawiciel.
Numer seryjny urządzenia lub wyposażenia można znaleźć na wszystkich tabliczkach znamionowych przymocowanych do produktu.
Można je kupić przez Internet: https://www.store-eu.carrier.com/.
Poproś o dostęp bezpośrednio na stronie internetowej i wybieraj części zamienne, oglądaj je w powiększeniu, sprawdzaj opinie, dostępność i ceny przez 24 godziny na dobę.
Dzięki zapasowi ponad 10000 części przedstawiamy wyjątkowo kompleksową ofertę, która obejmuje sprężarki, części uniwersalne i fabryczne
 • Części zamienne autoryzowane przez nasze zakłady
 • Części uniwersalne
 • Rozwiązania dotyczące krytycznych części zamiennych
 • Porady na temat części zamiennych
Wymiana lub czyszczenie filtrów zależą od liczby godzin pracy instalacji oraz od jej otoczenia. Nasz lokalny przedstawiciel pomoże Państwu dobrać odpowiednie przedziały czasowe.
BluEdge to najlepsza w swojej klasie platforma usług i oferty rynku wtórnego wyłącznie dla klientów i partnerów firmy CIAT. Czerpiąc z naszej historii innowacji i dogłębnej wiedzy specjalistycznej na temat produktów, BluEdge daje klientom pewność, że są obsługiwani przez zespół, który zapewnia cyfrowy monitoring i świadczy profesjonalną obsługę w całym okresie użytkowania rozwiązań.
Mamy do wyboru kilka poziomów serwisu, co pozwala naszym klientom precyzyjnie dopasować zakres obsługi do potrzeb i budżetu. Pakiety CORE, ENHANCE i ELITE stanowią odpowiedź na potrzeby klienta w pełnym zakresie.

CORE: ekonomiczne rozwiązanie dla klientów posiadających urządzenia wyposażone w moduł IoT (obsługi Internetu rzeczy), które gromadzą dane w czasie rzeczywistym, by zwiększyć wydajność pracy personelu i ograniczyć nieplanowane przestoje.

ENHANCE: kompletne rozwiązanie w zakresie konserwacji prewencyjnej i eksperckiej wiedzy technicznej, obejmujące proaktywne monitorowanie stanu, efektywności i wydajności urządzeń oraz dostarczające praktycznych wskazówek umożliwiających zidentyfikowanie szans na ograniczenie kosztów operacyjnych i uniknięcie awarii.

ELITE: nasz plan Elite to najbardziej zaawansowany program zapewniający klientom spokój ducha i brak zmartwień związanych ze sprzętem. Osiągnięcie celów w zakresie komfortu budynku, wydajności i działalności operacyjnej jest możliwe dzięki oferowanym przez firmę Carrier rozwiązaniom "pod klucz", opartym o analitykę predykcyjną i ekspercką wiedzę firmy Carrier.

Nasza platforma serwisowa BluEdge dysponuje różnymi ofertami dostosowanymi do potrzeb klientów:

Coroczna konserwacja prewencyjna: nasi technicy przeprowadzają dokładne prace konserwacyjne, które przedłużają trwałość Państwa sprzętu. Coroczna konserwacja prewencyjna zapewnia optymalną wydajność sezonową.

Konserwacja prewencyjna: korzystaj z częstszych działań w zakresie konserwacji prewencyjnej poza standardowymi harmonogramami, odpowiednio do indywidualnych potrzeb i wymagań sprzętowych. Za wybrane przykłady niech posłużą: czyszczenie wymiennika, szczotkowanie tuby, wymiana filtra i inne.

Konserwacja predykcyjna w miejscu użytkowania: zaawansowane opcje serwisowe w zakresie diagnostyki w miejscu instalacji pozwalają wykryć niewidoczne problemy, zanim przerodzą się w awarie, i zaplanować naprawy w najodpowiedniejszym dla Ciebie momencie.

Układ CS Box, dostępny we wszystkich naszych urządzeniach, komunikuje się przez CCN (NE) lub ModBus, umożliwiając podłączenie układu zdalnej łączności.
Serwisujemy wszystkie urządzenia.
Mamy bogate doświadczenie w naprawach urządzeń wszystkich dużych producentów systemów HVAC.
Zespół serwisowy BluEdge wspiera naszych klientów długoterminowo i stara się zapewnić im usługi wysokiej jakości, a jednocześnie szanuje ich zrównoważone podejście.

Mamy do zaoferowania jakość: nasi technicy mają najlepsze zasoby techniczne i technologiczne do świadczenia usług wysokiej jakości. Tym sposobem przewyższają nasze urządzenia i systemy pod względem niezawodności.

Zespół ekspertów do dyspozycji naszych klientów: wszyscy profesjonaliści zrzeszeni w sieci w Europie stale doskonalą swoje kwalifikacje.

Zespół serwisowy BluEdge oferuje szereg usług zgodnych z potrzebami klienta i wartościami, którymi kierujemy się w pracy: naszym know-how, jakością i innowacyjnością zasobów technicznych, a także wysoką efektywnością.
Zrównoważony rozwój
W CIAT wybraliśmy czynnik chłodniczy R-32, który podnosi wydajność i zmniejsza emisje gazów cieplarnianych nawet o 77% w porównaniu do wcześniejszej generacji pomp ciepła chłodzonych powietrzem i agregatów wody lodowej wykorzystujących czynnik chłodniczy R-410A.

Czynnik chłodniczy R-454B został wybrany jako najlepsze rozwiązanie do urządzeń dachowych. Dzięki współczynnikowi GWP o wartości 466 całkowity ślad węglowy czynnika R-454B jest o 80% niższy niż w przypadku zastępowanego czynnika HFC R-410A.

Zespół serwisowy BluEdge udziela obecnie informacji o urządzeniach, które można zmodernizować przez zastosowanie czynnika chłodniczego przyjaznego dla środowiska. Zespół usługowy pracuje nad możliwością modernizacji wszystkich urządzeń w najbliższym czasie.
 • Wybierając urządzenie korzystające z czynnika chłodniczego o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP)
 • Korzystając z funkcji free cooling i opcji odzysku ciepła (Układ odzysku ciepła umożliwia wytwarzanie przez agregat ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 65-80 st. C przy jednoczesnej pracy w trybie chłodzenia. Jest to przydatne rozwiązanie np. dla hoteli czy szpitali i do procesów przemysłowych wykorzystujących ciepłą wodę).
 • Z pomocą naszego zaawansowanego systemu sterowania pomagamy poprawić efektywność energetyczną nawet o 25% przez optymalizację wykorzystania pomp, wentylatorów i sterowników.
Przepisy
Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu wspomaga procesu projektowania produktów, które mają być efektywne energetycznie i w zrównoważony sposób eksploatować zasoby. Cele są następujące:
 • poprawa efektywności energetycznej o 32,5%
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40%
 • udział energii odnawialnej wynoszący 32%
Więcej informacji można znaleźć w dostępnej do pobrania broszurze dotyczącej ekoprojektu.

SEPR (wskaźnik dotyczący agregatów wody lodowej, zastosowanie w procesach technologicznych):
Obliczanie efektywności energetycznej typowego chłodzenia w procesach technologicznych w klimacie umiarkowanym: roczne zapotrzebowanie chłodnicze (kWh)/roczne zużycie energii (kWh)

SEER (wskaźnik dotyczący agregatów wody lodowej, klimatyzacja):
Obliczanie efektywności energetycznej typowego chłodzenia na potrzeby klimatyzacji w klimacie umiarkowanym: roczne zapotrzebowanie chłodnicze (kWh)/roczne zużycie energii (kWh)

SCOP (wskaźnik dotyczący pomp ciepła, wszystkie zastosowania):
Obliczanie efektywności energetycznej typowego procesu ogrzewania w klimacie umiarkowanym: roczne zapotrzebowanie grzewcze (kWh)/roczne zużycie energii (kWh)

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych europejskie rozporządzenie "F-gazowe" przewiduje, że niektóre czynniki chłodnicze stosowane w instalacjach chłodzących do 2030 roku zostaną stopniowo wycofane.

Klimatyzacja użytkowa:

 • Klimatyzatory przenośne i hermetyczne klimatyzatory samodzielne: czynniki chłodnicze o GWP ≥ 150 zabronione w 2020
 • Pompy ciepła do klimatyzacji i urządzenia dzielone o ładunku <3 kg: czynniki chłodnicze o GWP ≥ 750 zabronione w 2025

Łańcuchy chłodnicze w zastosowaniach spożywczych:

 • Nieprzenośny sprzęt chłodniczy (z wyłączeniem zastosowań wymagających temperatur <-50°C): czynniki chłodnicze o GWP ≥ 2500 zabronione w 2020
 • Wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze (o znamionowej mocy chłodzenia ≥ 40 kW): czynniki chłodnicze o GWP ≥ 150 zabronione w 2022
Tak, nasz zespół serwisowy BluEdge może to zbadać.