Przejdź do głównej treści
young-woman-hugging-a-tree-h

Zgodność z normami i szacunek dla środowiska

Firma CIAT wykorzystuje wzorcowe podejście do opracowywania zrównoważonych i wydajnych systemów, które spełniają wymagania współczesnych norm oraz przewidują przyszłe standardy.

Produkty objęte Dyrektywą europejską w sprawie ekoprojektu (ErP)

Dyrektywa europejska 2009/125/CE ErP określa warunki i kryteria, które dotyczą zgodności produktów z zasadami ekoprojektu i wpływają na zużycie energii w ciągu całego cyklu ich eksploatacji, począwszy od etapu produkcji, poprzez okres użytkowania, aż po końcową utylizację. Zachęca ona producentów do projektowania wyrobów o lepszej efektywności energetycznej, a jednocześnie niższym ogólnym wpływie na środowisko, a w szczególności na zużycie zasobów w trakcie całego cyklu użytkowania.

Zobowiązanie CIAT do ograniczenia wpływu produktów na środowisko jest zgodne z celami europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego na rok 2030.

ciat-logo-ecodesign

Ekoprojekt: efekty przewyższające przyszłe wymagania prawne - już dziś

W firmie CIAT staramy się ograniczyć niekorzystny wpływ naszych produktów na środowisko podczas całego okresu ich użytkowania, od etapu projektowania, aż po wycofanie z eksploatacji.

  • Wprowadzamy kwestie środowiskowe na możliwie najwcześniejszym etapie procesu projektowania produktu
  • Uwzględniamy i udostępniamy wyniki analiz cyklu życia (LCA) produktów (kompletny system ogrzewania, wentylacji i chłodzenia)
  • Dostarczamy raporty środowiskowe związane z wyposażeniem.

Takie podejście honoruje międzynarodowa norma ISO 14062 "Zarządzanie środowiskowe - włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu".

Rozporządzenia dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów)

Od 1 stycznia 2015 zostały wzmocnione środki kontroli emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, a także wprowadzono daleko idące zmiany mające na celu zmniejszenie emisji F-gazów o dwie trzecie do 2030 w porównaniu do poziomu z 2014 roku.