Przejdź do głównej treści

Moduł sterowania przeznaczony do suchych chłodnic i skraplaczy chłodzonych powietrzem
AEROCONNECT 1B

AeroCONNECT 1B to moduł przeznaczony do sterowania suchymi chłodnicami i skraplaczami chłodzonymi powietrzem.

Dostępny jeden model

Moduł sterowania przeznaczony do suchych chłodnic i skraplaczy chłodzonych powietrzem

 • Płyta główna
 • Podświetlany wyświetlacz LCD, kontrolki LED
 • Czujnik ciśnienia i/lub temperatury, w zależności od zastosowania
 • Płyta CPU i specjalne oprogramowanie firmy CIAT
 • Ergonomiczna klawiatura
 • W wielu językach
 • Konfiguracja urządzenia
 • Odczyt stanu urządzenia
 • Monitorowanie temperatury wody lodowej lub ciepłej
 • Dwie wartości nastaw
 • Sterowanie
 • Sterowanie podzespołami urządzenia (wentylatorami, powiązanymi zaworami trybu free cooling itp.)
 • Sterowanie funkcją zraszania AEROFRESH
 • Sterowanie stanem sprężarki lub pomocniczych podzespołów elektrycznych
 • Optymalizacja stanu pod kątem efektywności
 • Sterowanie urządzeniami zabezpieczającymi
 • Status roboczy i kontrolki LED sygnalizujące usterki, historia usterek
 • Komunikacja ze sterownikami CONNECT2 i XTRACONNECT2 odpowiednimi do pomp ciepła i agregatów wody lodowej firmy CIAT
 • Optymalizacja funkcjonowania układu Aero i układu pomp ciepła/agregatów wody lodowej
 • Protokół ModBus-JBus dla RS-485 i złącze Ethernet w standardzie
 • Opcja: protokół LonWorks i BacNet (IP lub MSTP)
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Łatwa i bezproblemowa obsługa, ekran wygodny w odczycie
 • Dwie programowalne nastawy
 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Liczne funkcje samoregulacji
 • Stałe monitorowanie ustawień roboczych
 • Zrównoważenie czasów działania
 • Sterowanie autoadaptacyjne podzespołami bezpieczeństwa
 • Liczne opcje zdalnego sterowania
 • Interfejsy komunikacyjne, wyjście RS-485, otwarty protokół komunikacyjny BMS (w standardzie: ModBus, opcjonalnie: BacNet)

Dostępny jeden model

Moduł sterowania przeznaczony do suchych chłodnic i skraplaczy chłodzonych powietrzem

 • Płyta główna
 • Podświetlany wyświetlacz LCD, kontrolki LED
 • Czujnik ciśnienia i/lub temperatury, w zależności od zastosowania
 • Płyta CPU i specjalne oprogramowanie firmy CIAT
 • Ergonomiczna klawiatura
 • W wielu językach
 • Konfiguracja urządzenia
 • Odczyt stanu urządzenia
 • Monitorowanie temperatury wody lodowej lub ciepłej
 • Dwie wartości nastaw
 • Sterowanie
 • Sterowanie podzespołami urządzenia (wentylatorami, powiązanymi zaworami trybu free cooling itp.)
 • Sterowanie funkcją zraszania AEROFRESH
 • Sterowanie stanem sprężarki lub pomocniczych podzespołów elektrycznych
 • Optymalizacja stanu pod kątem efektywności
 • Sterowanie urządzeniami zabezpieczającymi
 • Status roboczy i kontrolki LED sygnalizujące usterki, historia usterek
 • Komunikacja ze sterownikami CONNECT2 i XTRACONNECT2 odpowiednimi do pomp ciepła i agregatów wody lodowej firmy CIAT
 • Optymalizacja funkcjonowania układu Aero i układu pomp ciepła/agregatów wody lodowej
 • Protokół ModBus-JBus dla RS-485 i złącze Ethernet w standardzie
 • Opcja: protokół LonWorks i BacNet (IP lub MSTP)
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Łatwa i bezproblemowa obsługa, ekran wygodny w odczycie
 • Dwie programowalne nastawy
 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Liczne funkcje samoregulacji
 • Stałe monitorowanie ustawień roboczych
 • Zrównoważenie czasów działania
 • Sterowanie autoadaptacyjne podzespołami bezpieczeństwa
 • Liczne opcje zdalnego sterowania
 • Interfejsy komunikacyjne, wyjście RS-485, otwarty protokół komunikacyjny BMS (w standardzie: ModBus, opcjonalnie: BacNet)
Dokumenty

Broszura handlowa