Przejdź do głównej treści

Elektrniczny system regulacji ON/OFF
V30

Układ sterowania V30 to specjalistyczne rozwiązanie firmy CIAT opracowane z wykorzystaniem naszego doświadczenia i przeznaczone do klimakonwektorów wentylatorowych.

Wersje do montażu naściennego lub podtynkowego
Indywidualne sterowanie wszystkimi panelami klimatyzacyjnymi CIAT

3 modele:
 • Wersja do montażu naściennego z pokrętłem, podłączenie przez technika
 • Wersja do montażu naściennego z pokrętłem, wersja hotelowa, podłączenie przez technika
 • Wersja fabrycznie zamontowana w zaciskach
Układ sterowania V30 to specjalistyczne rozwiązanie firmy CIAT o innowacyjnej konstrukcji przeznaczone do klimakonwektorów wentylatorowych i opracowane z wykorzystaniem naszego doświadczenia.
Służy do sterowania nieautonomicznymi panelami klimatyzacyjnymi (kanałowymi, kasetonowymi klimakonwektorami wentylatorowymi) w zastosowaniach wykorzystujących 2 rury, 2 rury/2 przewody, 4 rury z powietrzem ponownie wprowadzonym do obiegu.

Istnieją dwa typy sterowników V30:

 • Sterowniki powietrza obsługujące wentylację. To zastosowanie ujawnia swoje niedoskonałości w przypadku urządzeń o układzie pionowym: ponieważ wymiennik stale dostarcza wodę zimną lub ciepłą, to odczyt temperatury na wlocie jest nieprawidłowy.
 • Sterowniki wody wykorzystują zawory dwu- lub czterodrożne z silnikiem elektrocieplnym 230 V i wentylatorem (zalecane w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu).

Sterowniki V30 są dostępne w wersji fabrycznie zintegrowanej z wymiennikiem wentylatorowym (do zamontowania pod parapetem) lub w wersji naściennej do podłączenia przez technika

 • Włącznik elektroniczny
 • Pokrętło do ustawiania pożądanej temperatury (w wersji hotelowej)
 • Pojedynczy panel elektroniczny obsługujący wszystkie parametry.
 • Dokładność wskazań sterownika można zaprogramować przełącznikami.
 • Styk okienny dla oszczędności energii.
 • 3 prędkości wentylacji

Włącznik V30 można skonfigurować do danego zastosowania przy pomocy 8 przełączników. Urządzenie posiada pokrętło do ustawiania pożądanej temperatury w zakresie +/- 6°C. Na życzenie dostępna jest wersja do montażu naściennego ze skalą pokrętła wyrażoną w stopniach. Dwie nastawy temperatury: ogrzewanie (19°C) i chłodzenie (ustawienie fabryczne: 25°C). Nastawę chłodzenia można skonfigurować na miejscu (25°C lub 23°C).

Pokrętło wyboru na włączniku V30 służy do ręcznego nastawiania trzech prędkości wentylatora. Status roboczy termostatu wskazują trzy kontrolki LED: komfort/nagrzewanie/chłodzenie. Termostat automatycznie dokonuje zmian, posługując się czujnikiem temperatury wody lub sygnałem z zewnętrznego styku suchego. Po wyborze nagrzewania lub chłodzenia wentylator uruchamia się automatycznie z prędkością wybraną przez użytkownika.

Włącznik V30 steruje ogrzewaniem za pośrednictwem nagrzewnicy elektrycznej w trybie czasowo-proporcjonalnym odpowiednio do wybranej prędkości wentylatora, aby nie dopuścić do przegrzania klimatyzatora. Termostat steruje opóźnieniem wentylatora, co jest niezbędne do wyłączenia urządzenia. Jeśli włącznik znajduje się w położeniu wył., termostat utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę minimalną uniemożliwiającą zamarzanie, czyli temperaturę nastawy 8°C. Wejście suchego styku, które można skonfigurować na miejscu użytkowania, służy do automatycznego przełączania termostatu w tryb oszczędny (automatyczne przełączenie o +/-5°C nastaw ogrzewania i chłodzenia) lub tryb przeciwdziałania zamarzaniu (nastawa ogrzewania 8 °C).

Optymalna oszczędność energii zgodnie z koncepcją HEE (wysoka efektywność energetyczna) firmy CIAT 
 • Łatwe użytkowanie
 • Wybór temperatury w pomieszczeniu
 • Elektroniczny sterownik o innowacyjnej konstrukcji można wykorzystać do indywidualnego sterowania każdym klimatyzatorem CIAT.
 • Jeden panel do wszystkich zastosowań.
 • Przełączniki do konfiguracji i regulacji urządzenia bezpośrednio na miejscu użytkowania.
 • Sterowanie włączanie/wyłączaniem wentylacji lub zaworów w przypadku wentylacji ręcznej.
 • Największa oszczędność energii: możliwość połączenia ze stykiem okiennym lub regulatorem czasowym w celu przejścia na tryb oszczędny.
 • Wbudowane algorytmy automatycznego sterowania termozaworami, nagrzewnicami elektrycznymi, czujnikiem przełączenia lub temperatury powietrza wywiewanego.
3 modele:
 • Wersja do montażu naściennego z pokrętłem, podłączenie przez technika
 • Wersja do montażu naściennego z pokrętłem, wersja hotelowa, podłączenie przez technika
 • Wersja fabrycznie zamontowana w zaciskach
Układ sterowania V30 to specjalistyczne rozwiązanie firmy CIAT o innowacyjnej konstrukcji przeznaczone do klimakonwektorów wentylatorowych i opracowane z wykorzystaniem naszego doświadczenia.
Służy do sterowania nieautonomicznymi panelami klimatyzacyjnymi (kanałowymi, kasetonowymi klimakonwektorami wentylatorowymi) w zastosowaniach wykorzystujących 2 rury, 2 rury/2 przewody, 4 rury z powietrzem ponownie wprowadzonym do obiegu.

Istnieją dwa typy sterowników V30:

 • Sterowniki powietrza obsługujące wentylację. To zastosowanie ujawnia swoje niedoskonałości w przypadku urządzeń o układzie pionowym: ponieważ wymiennik stale dostarcza wodę zimną lub ciepłą, to odczyt temperatury na wlocie jest nieprawidłowy.
 • Sterowniki wody wykorzystują zawory dwu- lub czterodrożne z silnikiem elektrocieplnym 230 V i wentylatorem (zalecane w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu).

Sterowniki V30 są dostępne w wersji fabrycznie zintegrowanej z wymiennikiem wentylatorowym (do zamontowania pod parapetem) lub w wersji naściennej do podłączenia przez technika

 • Włącznik elektroniczny
 • Pokrętło do ustawiania pożądanej temperatury (w wersji hotelowej)
 • Pojedynczy panel elektroniczny obsługujący wszystkie parametry.
 • Dokładność wskazań sterownika można zaprogramować przełącznikami.
 • Styk okienny dla oszczędności energii.
 • 3 prędkości wentylacji

Włącznik V30 można skonfigurować do danego zastosowania przy pomocy 8 przełączników. Urządzenie posiada pokrętło do ustawiania pożądanej temperatury w zakresie +/- 6°C. Na życzenie dostępna jest wersja do montażu naściennego ze skalą pokrętła wyrażoną w stopniach. Dwie nastawy temperatury: ogrzewanie (19°C) i chłodzenie (ustawienie fabryczne: 25°C). Nastawę chłodzenia można skonfigurować na miejscu (25°C lub 23°C).

Pokrętło wyboru na włączniku V30 służy do ręcznego nastawiania trzech prędkości wentylatora. Status roboczy termostatu wskazują trzy kontrolki LED: komfort/nagrzewanie/chłodzenie. Termostat automatycznie dokonuje zmian, posługując się czujnikiem temperatury wody lub sygnałem z zewnętrznego styku suchego. Po wyborze nagrzewania lub chłodzenia wentylator uruchamia się automatycznie z prędkością wybraną przez użytkownika.

Włącznik V30 steruje ogrzewaniem za pośrednictwem nagrzewnicy elektrycznej w trybie czasowo-proporcjonalnym odpowiednio do wybranej prędkości wentylatora, aby nie dopuścić do przegrzania klimatyzatora. Termostat steruje opóźnieniem wentylatora, co jest niezbędne do wyłączenia urządzenia. Jeśli włącznik znajduje się w położeniu wył., termostat utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę minimalną uniemożliwiającą zamarzanie, czyli temperaturę nastawy 8°C. Wejście suchego styku, które można skonfigurować na miejscu użytkowania, służy do automatycznego przełączania termostatu w tryb oszczędny (automatyczne przełączenie o +/-5°C nastaw ogrzewania i chłodzenia) lub tryb przeciwdziałania zamarzaniu (nastawa ogrzewania 8 °C).

Optymalna oszczędność energii zgodnie z koncepcją HEE (wysoka efektywność energetyczna) firmy CIAT 
 • Łatwe użytkowanie
 • Wybór temperatury w pomieszczeniu
 • Elektroniczny sterownik o innowacyjnej konstrukcji można wykorzystać do indywidualnego sterowania każdym klimatyzatorem CIAT.
 • Jeden panel do wszystkich zastosowań.
 • Przełączniki do konfiguracji i regulacji urządzenia bezpośrednio na miejscu użytkowania.
 • Sterowanie włączanie/wyłączaniem wentylacji lub zaworów w przypadku wentylacji ręcznej.
 • Największa oszczędność energii: możliwość połączenia ze stykiem okiennym lub regulatorem czasowym w celu przejścia na tryb oszczędny.
 • Wbudowane algorytmy automatycznego sterowania termozaworami, nagrzewnicami elektrycznymi, czujnikiem przełączenia lub temperatury powietrza wywiewanego.

Dobrze współpracuje z


Zobacz również