Przejdź do głównej treści

Agregaty wody lodowej o wysokiej efektywności sezonowej
POWERCIAT™ LX

Nowa generacja wysokowydajnych agregatów wody lodowej powietrze-woda POWERCIAT oferuje optymalne rozwiązanie we wszystkich zastosowaniach w zakresie chłodzenia w sektorze biurowym, służby zdrowia, przemysłowym, administracyjnym, handlowym oraz mieszkalnictwa zbiorowego.

Czynnik chłodniczy: R-134a
Typ sprężarki: spiralna
Moc chłodnicza: 273-1493 kW


cooling-only-icon-white
hydraulic-module-icon-white
heat-recovery-icon-white
HFC-R-134a-refrigerant-icon-white

POWERCIAT seria LX HE

Wersja tylko chłodzenie Wysoka sezonowa efektywność energetyczna.

Produkt jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań przy obciążeniu częściowym oraz spełnia wymogi najnowszych przepisów dotyczących ekoprojektu dla zastosowań procesowych oraz zapewniających komfort termiczny. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone w wersji standardowej w wentylatory o zmiennej prędkości z silnikiem AC oraz z zewnętrznym falownikiem regulującym ich prędkość, co zapewnia uzyskanie optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu na przestrzeni całego roku.

 • HE: wysoka efektywność sezonowa
 • HE LN: wysoka efektywność sezonowa, niski poziom hałasu
 • HE XLN: wysoka efektywność sezonowa, bardzo niski poziom hałasu
 • HE SLN: wysoka efektywność sezonowa, superniski poziom hałasu

POWERCIAT seria LX XE

Wersja tylko chłodzenie Premium.

Produkt jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań przy obciążeniu częściowym, spełnia wymogi najnowszych przepisów dotyczących ekoprojektu dla zastosowań procesowych oraz zastosowań zapewniających komfort termiczny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zwrotu z inwestycji. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone w wersji standardowej w wentylatory o zmiennej prędkości typu EC, zapewniając uzyskanie optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu na przestrzeni całego roku.

 • XE: premium
 • XE LN: premium, niski poziom hałasu
 • XE XLN: premium, bardzo niski poziom hałasu

Nowa generacja wysokowydajnych agregatów wody lodowej powietrze-woda POWERCIAT oferuje optymalne rozwiązanie we wszystkich zastosowaniach w zakresie chłodzenia w sektorze biurowym, służby zdrowia, przemysłowym, administracyjnym, handlowym oraz mieszkalnictwa zbiorowego.

Opisywane urządzenia zostały zaprojektowane do montażu na zewnątrz bez zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwko czynnikom atmosferycznym.

Seria POWERCIAT jest dostosowana do czynnika chłodniczego HFC R-134A nieniszczącego warstwy ozonowej.

Ta seria umożliwia spełnienie najbardziej wymagających założeń techniczno-ekonomicznych w zakresie wysokiej sezonowej efektywności energetycznej SEER i SEPR oraz ograniczenia emisji CO2, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.

Agregaty POWERCIAT to monoblokowe maszyny dostarczane w wersji standardowej z następującym wyposażeniem:

 • Półhermetyczne sprężarki dwuśrubowe
 • Płaszczowo-rurowy parownik wody lodowej
 • Wymiennik powietrzny z wężownicą wykonaną całkowicie z aluminium z mikrokanałami, ze spiralnym wentylatorem z napędem silnikowym
 • Szafa elektryczna zapewniająca zasilanie i zdalne sterowanie:
  • Ogólne zasilanie elektryczne 400 V-3 ph-50 Hz (+/-10%) + uziemienie
  • Transformator zamontowany standardowo w urządzeniu do zasilania obwodu zdalnego sterowania napięciem 24 V
 • Moduł sterowania elektronicznego Connect Touch
 • Obudowa do montażu na zewnątrz

Cała gama POWERCIAT spełnia wymogi następujących norm i dyrektyw europejskich WE:

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • Emisje elektromagnetyczne i odporność EN 61800-3 'C3'
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
 • RoHS 2011/65/UE
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE
 • Dyrektywa maszynowa EN 60-204 - 1
 • Instalacje ziębnicze i pompy ciepła EN 378-2
 • Rozporządzenie (UE) nr 2016/2281 w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu

Doskonałe parametry efektywności energetycznej

 • SEER nawet 4,7, SEPR nawet 6,2
 • Zakres roboczy: -20°C/+55°C
 • Kompaktowy i cichy
 • Wysokowydajny zalewany parownik płaszczowo-rurowy
 • Mikrokanałowy skraplacz aluminiowy
 • Moduł hydrauliczny oraz odzysku ciepła

POWERCIAT seria LX HE

Wersja tylko chłodzenie Wysoka sezonowa efektywność energetyczna.

Produkt jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań przy obciążeniu częściowym oraz spełnia wymogi najnowszych przepisów dotyczących ekoprojektu dla zastosowań procesowych oraz zapewniających komfort termiczny. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone w wersji standardowej w wentylatory o zmiennej prędkości z silnikiem AC oraz z zewnętrznym falownikiem regulującym ich prędkość, co zapewnia uzyskanie optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu na przestrzeni całego roku.

 • HE: wysoka efektywność sezonowa
 • HE LN: wysoka efektywność sezonowa, niski poziom hałasu
 • HE XLN: wysoka efektywność sezonowa, bardzo niski poziom hałasu
 • HE SLN: wysoka efektywność sezonowa, superniski poziom hałasu

POWERCIAT seria LX XE

Wersja tylko chłodzenie Premium.

Produkt jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań przy obciążeniu częściowym, spełnia wymogi najnowszych przepisów dotyczących ekoprojektu dla zastosowań procesowych oraz zastosowań zapewniających komfort termiczny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zwrotu z inwestycji. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone w wersji standardowej w wentylatory o zmiennej prędkości typu EC, zapewniając uzyskanie optymalnej wydajności przy częściowym obciążeniu na przestrzeni całego roku.

 • XE: premium
 • XE LN: premium, niski poziom hałasu
 • XE XLN: premium, bardzo niski poziom hałasu

Nowa generacja wysokowydajnych agregatów wody lodowej powietrze-woda POWERCIAT oferuje optymalne rozwiązanie we wszystkich zastosowaniach w zakresie chłodzenia w sektorze biurowym, służby zdrowia, przemysłowym, administracyjnym, handlowym oraz mieszkalnictwa zbiorowego.

Opisywane urządzenia zostały zaprojektowane do montażu na zewnątrz bez zastosowania specjalnych zabezpieczeń przeciwko czynnikom atmosferycznym.

Seria POWERCIAT jest dostosowana do czynnika chłodniczego HFC R-134A nieniszczącego warstwy ozonowej.

Ta seria umożliwia spełnienie najbardziej wymagających założeń techniczno-ekonomicznych w zakresie wysokiej sezonowej efektywności energetycznej SEER i SEPR oraz ograniczenia emisji CO2, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i przepisami europejskimi.

Agregaty POWERCIAT to monoblokowe maszyny dostarczane w wersji standardowej z następującym wyposażeniem:

 • Półhermetyczne sprężarki dwuśrubowe
 • Płaszczowo-rurowy parownik wody lodowej
 • Wymiennik powietrzny z wężownicą wykonaną całkowicie z aluminium z mikrokanałami, ze spiralnym wentylatorem z napędem silnikowym
 • Szafa elektryczna zapewniająca zasilanie i zdalne sterowanie:
  • Ogólne zasilanie elektryczne 400 V-3 ph-50 Hz (+/-10%) + uziemienie
  • Transformator zamontowany standardowo w urządzeniu do zasilania obwodu zdalnego sterowania napięciem 24 V
 • Moduł sterowania elektronicznego Connect Touch
 • Obudowa do montażu na zewnątrz

Cała gama POWERCIAT spełnia wymogi następujących norm i dyrektyw europejskich WE:

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • Emisje elektromagnetyczne i odporność EN 61800-3 'C3'
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
 • RoHS 2011/65/UE
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE
 • Dyrektywa maszynowa EN 60-204 - 1
 • Instalacje ziębnicze i pompy ciepła EN 378-2
 • Rozporządzenie (UE) nr 2016/2281 w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu

Doskonałe parametry efektywności energetycznej

 • SEER nawet 4,7, SEPR nawet 6,2
 • Zakres roboczy: -20°C/+55°C
 • Kompaktowy i cichy
 • Wysokowydajny zalewany parownik płaszczowo-rurowy
 • Mikrokanałowy skraplacz aluminiowy
 • Moduł hydrauliczny oraz odzysku ciepła
Dokumenty

Broszura handlowa

Prezentacja produktu


Dobrze współpracuje z


Zobacz również