Przejdź do głównej treści

Szafy klimatyzacji precyzyjnej
EXPAIR™

Szafy klimatyzacji precyzyjnej zostały zaprojektowane z myślą o uzdatnianiu powietrza (filtrowanie, kontrola temperatury i wilgotności) w serwerowniach, pomieszczeniach telekomunikacyjnych oraz specjalnych (elektronika, składowanie wrażliwych materiałów, pomieszczenia medyczne, składowanie w atmosferze kontrolowanej itp.)

Woda lodowa
Moc chłodzenia: 5-27 kW
Natężenie przepływu powietrza: 800-6000 m3/h

Układ bezpośredniego odparowywania
Moc chłodzenia: 5-47 kW
Natężenie przepływu powietrza: 800-12000 m3/h


ErP-Ready-2021-icon-white
HFC-R-410A-refrigerant-icon-white

Wersja z wodą lodową (CW) - 7 rozmiarów
Wersja chłodzona powietrzem z układem bezpośredniego odparowywania - 11 rozmiarów
Wersja z górnym wylotem powietrza lub z dolnym wylotem powietrza
Przeznaczona do uzdatniania powietrza w małych i średnich firmowych centrach danych

Dwuwarstwowa obudowa. Wybór stosowanej technologii (sterowanie autoadaptacyjne dostosowujące się do obciążeń lokalu, silnik EC z przełączaniem elektronicznym) umożliwia zmniejszenie zużycia energii.
Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu i wyjątkowo proste w obsłudze.

 • Urządzenie kompaktowe (CW) lub urządzenie dzielone typu 'split' (DXA)
 • Panele dwuwarstwowe izolowane skompresowaną watą szklaną, część zewnętrzna pokryta farbą RAL 7035
 • Filtr G4 w standardzie. Filtr F7 lub zespół G4+F7 jako opcja
 • Wymiennik wody lodowej wyposażony w zawór dwu- lub trzydrożny (CW)
 • Wymiennik chłodzący z układem bezpośredniego odparowywania, jeden lub dwa obiegi chłodnicze, jedna lub dwie sprężarki spiralne, czynnik chłodniczy R-410A, ze skraplaczem chłodzonym powietrzem CL2 z ciśnieniem skraplania sterowanym prędkością wentylatora
 • 1-3 wentylatory odśrodkowe z napędem bezpośrednim, połączone z silnikiem EC (komutowanym automatycznie)
 • Ogrzewanie przy pomocy wymiennika ciepłej wody lub nagrzewnicy elektrycznej
 • Nawilżacz parowy (1-8 kg/h)
 • Kompletna szafa elektryczna może być dostarczona ze sterownikiem elektronicznym CIAT µAIRCONNECT2 lub bez
 • Opcjonalna pompa do skroplin
 • Stały monitoring natężenia przepływu powietrza i stopnia zatkania filtra
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
 • Obudowa z dwuwarstwowymi panelami
 • Zespół wentylatora z silnikiem EC (komutowany elektronicznie)
 • Sterowanie PLC
 • Zmienna prędkość wentylatora skraplacza

Wersja z wodą lodową (CW) - 7 rozmiarów
Wersja chłodzona powietrzem z układem bezpośredniego odparowywania - 11 rozmiarów
Wersja z górnym wylotem powietrza lub z dolnym wylotem powietrza
Przeznaczona do uzdatniania powietrza w małych i średnich firmowych centrach danych

Dwuwarstwowa obudowa. Wybór stosowanej technologii (sterowanie autoadaptacyjne dostosowujące się do obciążeń lokalu, silnik EC z przełączaniem elektronicznym) umożliwia zmniejszenie zużycia energii.
Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu i wyjątkowo proste w obsłudze.

 • Urządzenie kompaktowe (CW) lub urządzenie dzielone typu 'split' (DXA)
 • Panele dwuwarstwowe izolowane skompresowaną watą szklaną, część zewnętrzna pokryta farbą RAL 7035
 • Filtr G4 w standardzie. Filtr F7 lub zespół G4+F7 jako opcja
 • Wymiennik wody lodowej wyposażony w zawór dwu- lub trzydrożny (CW)
 • Wymiennik chłodzący z układem bezpośredniego odparowywania, jeden lub dwa obiegi chłodnicze, jedna lub dwie sprężarki spiralne, czynnik chłodniczy R-410A, ze skraplaczem chłodzonym powietrzem CL2 z ciśnieniem skraplania sterowanym prędkością wentylatora
 • 1-3 wentylatory odśrodkowe z napędem bezpośrednim, połączone z silnikiem EC (komutowanym automatycznie)
 • Ogrzewanie przy pomocy wymiennika ciepłej wody lub nagrzewnicy elektrycznej
 • Nawilżacz parowy (1-8 kg/h)
 • Kompletna szafa elektryczna może być dostarczona ze sterownikiem elektronicznym CIAT µAIRCONNECT2 lub bez
 • Opcjonalna pompa do skroplin
 • Stały monitoring natężenia przepływu powietrza i stopnia zatkania filtra
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
 • Obudowa z dwuwarstwowymi panelami
 • Zespół wentylatora z silnikiem EC (komutowany elektronicznie)
 • Sterowanie PLC
 • Zmienna prędkość wentylatora skraplacza
Dokumenty

Broszura handlowa


Dobrze współpracuje z


Zobacz również