Przejdź do głównej treści
ciat-cristo-control2_h

Cristo'Control2 do maszynowni z magazynami energii

Zaawansowane rozwiązanie do sterowania i monitorowania w celu zarządzania i optymalizacji instalacji chłodniczych z magazynowaniem energii.

Osiągnij i utrzymaj najlepszą efektywność energetyczną i ekonomiczną instalacji z magazynem energii dzięki systemowi do zdalnego sterowania i monitorowania: Cristo'Control2.
System automatycznie zarządza trybami pracy oraz reguluje system ogrzewania i chłodzenia sterujący wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji magazynu.

Zarządzanie i zdalny monitoring magazynów energii.

Nasi eksperci z centrum doskonalenia w Vence projektują, produkują i wprowadzają na rynek system Cristo'Control2, a także uruchamiają go w zakładzie, biorąc pod uwagę specyfikę każdej instalacji.

Cristo'Control2 jest przeznaczony do optymalizacji przechowywania energii termicznej i monitorowania wydajności całej instalacji.
Gwarantuje on najlepsze wykorzystanie energii zużytej przez agregaty przez przesunięcie momentu pracy z pory szczytowego zapotrzebowania na energię na porę niskiego zapotrzebowania.
Łatwy montaż, łatwa instalacja, interfejs dotykowy do szybkiego podglądu stanu systemu. Nasza platforma pozwala zdalnie monitorować pracę wszystkich instalacji, którymi steruje Cristo'Control2.

Cristo'Control2 ułatwia podwykonawcom i właścicielom osiągnąć optymalne zużycie energii, obniżyć emisję CO2 i gazów cieplarnianych oraz zmniejszyć koszty eksploatacji.

Zacznij oszczędzać energię z pomocą Cristo'Control2

Cristo'Control2 oznacza korzyści zbliżone do rozwiązania "pod klucz", do których osiągnięcia jest wykorzystywany standardowy, trwały sprzęt z możliwością dostosowania do wymagań klienta i rosnących cen energii, nasi eksperci mogą zdalnie zaadaptować program Cristo'Control2 w odpowiedzi do operatora lub klienta.

Image_27-pl

Cristo'Control2: Regulacja i monitoring

Cristo'Control2 automatycznie zarządza trybami pracy, reguluje system, kontrolując każdy element instalacji produkującej energię: agregaty wody lodowej lub pompy ciepła, wieże chłodnicze, zawory, pompy...

Obsługuje też alarmy, usterki i odchylenia, stan urządzenia i parametry robocze. Wszystkie te informacje może przekazać do systemu BMS (posługując się protokołem Modbus lub innymi opcjonalnymi protokołami: LON, BACnet...), a także przez modem do komunikacji zdalnego monitorowania (ADSL, LAN, PSTN lub 4G).

image26-mockup-cristocontrol2-application

Strona internetowa o monitoringu

Na stronie internetowej www.cristocontrol.com można śledzić pracę całego systemu, instalacji, urządzeń włączonych w pracę, alarmów, usterek, odchyleń i zmieniającego się zapotrzebowania.
Zapewnia też łatwy dostęp do wykresów, paneli i oceny zużycia energii na podstawie zebranych danych.

Centrum doskonalenia w Vence oferuje usługę wsparcia klientów w usprawnieniu działania ich instalacji.

Moduł zarządzania z funkcją autoadaptacji

Moduł zarządzania z funkcją autoadaptacji Cristo'Control2 optymalizuje codzienne zużycie energii ładowanej w STL i sprzyja jej rozładowaniu niezależnie od warunków i pór roku.
Cristo'Control2 przewiduje zapotrzebowanie na energię na kolejny dzień na podstawie zebranych wcześniej danych i cały czas dostosowuje działanie instalacji tak, by zużywać jak najwięcej zgromadzonej energii.

ciat-picto-energy-optimization

Zwiększ efektywność energetyczną Twojego systemu

  • Rozwiązanie "pod klucz".
  • Elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i rosnących kosztów energii.
  • Optymalne zużycie zgromadzonej energii cieplnej, poprawa efektywności instalacji.
  • Niższe rachunki za prąd, koszty eksploatacji i ślad węglowy systemu dzięki korzystaniu z energii w porze niskiego zapotrzebowania, gdy jest ona wytwarzana z większą efektywnością.

Usługa Premium: wsparcie, monitorowanie, podsumowanie i raport zużycia energii

Nasz zespół ekspertów może doradzić firmie serwisującej skorzystanie z Cristo'Control2 do wyregulowania parametrów pod kątem prawidłowego działania instalacji po uruchomieniu.

Następnie firma serwisująca lub użytkownik mogą skorzystać z naszej oferty, która obejmuje:

  • Bezpłatną wymianę uszkodzonych części w module Cristo'Control2.
  • Dostęp do infolinii dla klientów, gdzie można uzyskać poradę inżynierów.
  • Raz w roku: zdalny przegląd systemu Cristo'Control2 i podsumowanie.
  • Natychmiastowe przyjęcie zgłoszonego problemu z działaniem modułu Cristo'Control2 i szybkie wsparcie ekspertów w celu przeprowadzenia diagnostyki usterki (maks. 3 dni robocze).
  • Dostęp do funkcji wsparcia konserwacji w panelu Cristo'Control2.
  • Dostęp do usług monitorowania.

Wybierz doświadczenie naszych inżynierów i ich wsparcie w codziennym zarządzaniu i monitorowaniu systemu magazynowania energii.

Znajdź usługę, która najbardziej Ci odpowiada
powerctrl-ivu_c
PowerCTRL & Ivu
  ⁣
Zarządzaj i optymalizuj pracę niestandardowych systemów chłodzenia i ogrzewania.
truvu-plant-sequencer-c
TruVu™ Plant Sequencer⁣
Wykonaj regulację, sterowanie i optymalizację standardowych systemów chłodzenia i ogrzewania.
storage-systems_c
Magazyny energii
  ⁣
Technologia, w której wydajność cieplna łączy się z wyjątkowo długim okresem eksploatacji.