Przejdź do głównej treści
A problem occurred while rendering this section

Moduł sterowania do osuszaczy
CIATpool

Moduł sterowania do osuszaczy basenowych BCP ze sprężarką spiralną.

CIAT pool control to elektroniczny moduł wyposażony w mikroprocesor do sterowania i monitorowania osuszaczy basenowych BCP.

Różne warianty paneli (użytkownik/konserwacja)
W wielu językach
Liczne funkcje z możliwością konfiguracji
Komunikacja z użyciem protokołu BMS

Układ sterowania służy do integracji urządzenia z lokalnymi systemami monitorowania: pCO Web (1 urządzenie); BOSS mini (do 50 urządzeń) i BOSS (do 300 urządzeń), a także z rozwiązaniami zdalnymi.

Jeden model
Zarządzanie maksymalnie 3 obiegami chłodniczymi i 3 sprężarkami spiralnymi

 • Płyta główna do urządzeń ze sprężarką spiralną
 • Przełączniki ciśnienia bezpieczeństwa
 • Płyta główna i oprogramowanie skonfigurowane przez firmę CIAT
 • pGD1 CONTROL
  • Podświetlany ekran wygodny w użytkowaniu
  • Wielkość ekranu ułatwia użytkowanie i wyświetlanie większej liczby informacji
  • W wielu językach
 • TCO (zamiast PGD1)
  • Prosty panel operatorski TCO
  • Bez dostępu do parametrów
 • Sterowanie osuszaniem i klimatyzacją na basenach
 • Automatyczna kontrola temperatury pomieszczenia odpowiednio do zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie oraz urządzeń dodatkowych (wymiennik ciepłej wody, komora mieszania, nagrzewnice elektryczne, komora mieszania trybu free cooling, modele z dwoma trybami działania)
 • Różne tryby działania: osuszanie w trybie auto, zimowym lub letnim
 • Ochrona przed krótkimi cyklami pracy
 • Sterowanie pompą obiegu wody
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
 • Wstępne programowanie urządzenia
 • Modyfikacja parametrów pracy
 • Alarmy wyświetlane na ekranie
 • Kontrolki wartości zmiennych i czujników wyświetlane na ekranie
 • Regulacja nastaw
 • Optymalne działanie umożliwiające bardzo niskie zużycie energii podczas osuszania
 • Logika układu sterowania zgłoszona do patentu
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego lub termoentalpicznego oraz swobodne osuszanie. Optymalne zarządzanie napływem świeżego powietrza
 • Wentylatory typu plug-fan powietrza wywiewanego i powrotnego z silnikiem EC
 • Wentylatory powietrza wywiewanego i wentylatory odśrodkowe z regulatorem częstotliwości
 • Pomocnicze grzałki elektryczne: jeden lub dwa stopnie ze sterowaniem wł./wył. lub stopień ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Pomocniczy wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem wł./wył. lub proporcjonalnym
 • Sygnał uruchamiania wymiennika płytowego na zewnątrz urządzenia
 • Sterowanie zdalnym skraplaczem chłodzonym powietrzem w trybie działania DUAL
 • Zarządzanie wersją AERO
 • Regulator natężenia przepływu powietrza
 • Czujnik dymu
 • Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
 • Możliwość zarządzania przepustnicami świeżego powietrza na podstawie poziomu CO2
 • Licznik energii
 • Możliwość działania przy użyciu czujnika dwustrefowego wykonującego pomiary T° i H
 • Różne protokoły BMS z opcjonalnymi kartami komunikacji: Carel, ModBus, LonWorks, BACnetTM MSTP, Konnex, BACnetTM Ethernet

Jeden model
Zarządzanie maksymalnie 3 obiegami chłodniczymi i 3 sprężarkami spiralnymi

 • Płyta główna do urządzeń ze sprężarką spiralną
 • Przełączniki ciśnienia bezpieczeństwa
 • Płyta główna i oprogramowanie skonfigurowane przez firmę CIAT
 • pGD1 CONTROL
  • Podświetlany ekran wygodny w użytkowaniu
  • Wielkość ekranu ułatwia użytkowanie i wyświetlanie większej liczby informacji
  • W wielu językach
 • TCO (zamiast PGD1)
  • Prosty panel operatorski TCO
  • Bez dostępu do parametrów
 • Sterowanie osuszaniem i klimatyzacją na basenach
 • Automatyczna kontrola temperatury pomieszczenia odpowiednio do zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie oraz urządzeń dodatkowych (wymiennik ciepłej wody, komora mieszania, nagrzewnice elektryczne, komora mieszania trybu free cooling, modele z dwoma trybami działania)
 • Różne tryby działania: osuszanie w trybie auto, zimowym lub letnim
 • Ochrona przed krótkimi cyklami pracy
 • Sterowanie pompą obiegu wody
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
 • Wstępne programowanie urządzenia
 • Modyfikacja parametrów pracy
 • Alarmy wyświetlane na ekranie
 • Kontrolki wartości zmiennych i czujników wyświetlane na ekranie
 • Regulacja nastaw
 • Optymalne działanie umożliwiające bardzo niskie zużycie energii podczas osuszania
 • Logika układu sterowania zgłoszona do patentu
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego lub termoentalpicznego oraz swobodne osuszanie. Optymalne zarządzanie napływem świeżego powietrza
 • Wentylatory typu plug-fan powietrza wywiewanego i powrotnego z silnikiem EC
 • Wentylatory powietrza wywiewanego i wentylatory odśrodkowe z regulatorem częstotliwości
 • Pomocnicze grzałki elektryczne: jeden lub dwa stopnie ze sterowaniem wł./wył. lub stopień ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Pomocniczy wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem wł./wył. lub proporcjonalnym
 • Sygnał uruchamiania wymiennika płytowego na zewnątrz urządzenia
 • Sterowanie zdalnym skraplaczem chłodzonym powietrzem w trybie działania DUAL
 • Zarządzanie wersją AERO
 • Regulator natężenia przepływu powietrza
 • Czujnik dymu
 • Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
 • Możliwość zarządzania przepustnicami świeżego powietrza na podstawie poziomu CO2
 • Licznik energii
 • Możliwość działania przy użyciu czujnika dwustrefowego wykonującego pomiary T° i H
 • Różne protokoły BMS z opcjonalnymi kartami komunikacji: Carel, ModBus, LonWorks, BACnetTM MSTP, Konnex, BACnetTM Ethernet

Zobacz również