Przejdź do głównej treści

System łączności, monitorowania i zdalnego zarządzania
BOSS & BOSS MINI SUPERVISION

CIAT BOSS to fabrycznie zainstalowane rozwiązanie przeznaczone na komputery osobiste do zarządzania i monitorowania średnich i dużych instalacji klimatyzacyjnych.

To rozwiązanie zapewnia zaawansowany monitoring i działanie funkcji związanych z konserwacją oraz umożliwia tworzenie grup i obszarów, co znacznie ułatwia zarządzanie instalacją.

Zawsze pod ręką
Zdalna obsługa
Integracja z protokołem BMS
Integracja z urządzeniami innych producentów

CIAT BOSS SUPERVISION to fabrycznie zainstalowane rozwiązanie przeznaczone na komputery osobiste do zarządzania i monitorowania dużych instalacji klimatyzacyjnych:

 • BOSS: 300 urządzeń (łącznie 3500 zmiennych)
 • BOSS mini: 50 urządzeń (łącznie 500 zmiennych)

To rozwiązanie zapewnia zaawansowany monitoring i działanie funkcji związanych z konserwacją oraz umożliwia tworzenie grup i obszarów, co znacznie ułatwia zarządzanie instalacją. Zintegrowany schemat instalacji i lista urządzeń.

Wyszukiwanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych w pełnym zakresie: od odbioru technicznego do codziennej konserwacji systemu.

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia tworzenie sieci i dostęp z urządzenia użytkownika osobie monitorującej bez potrzeby użycia innej infrastruktury sieciowej.

Obsługa następujących protokołów:

 • CIATrtc/AVANT/AVANT+/CIATpool: protokół CAREL lub ModBus
 • Vectic: tylko protokół ModBus
 • Inne urządzenia (prosimy o skontaktowanie się z nami): protokół ModBus

Kompletna seria urządzeń przystosowanych do współpracy z rozwiązaniami mobilnymi do lokalnego monitorowania średnich i dużych instalacji

 • Zdalne sterowanie
 • Supervisor BOSS: obsługa maks. 300 urządzeń (łącznie 3500 zmiennych)
 • Supervisor BOSS mini: obsługa maks. 50 urządzeń (łącznie 500 zmiennych)
 • Zarządzanie alarmami
 • Tworzenie schematów i raportów
 • Planowanie i zarządzanie zdarzeniami i scenariuszami działania
 • Schemat montażowy z rozmieszczeniem urządzeń
 • Zarządzanie energią
 • Analiza ryzyka i krytyczne punkty monitoringu
 • Uwagi
 • BOSS zawsze pod ręką
 • Scentralizowane zarządzanie
 • Zdalna obsługa
 • Integracja z protokołem BMS
 • Integracja z urządzeniami innych producentów
 • Funkcje optymalizacji systemu
 • Spersonalizowana grafika
 • Zintegrowany schemat instalacji i lista urządzeń

CIAT BOSS SUPERVISION to fabrycznie zainstalowane rozwiązanie przeznaczone na komputery osobiste do zarządzania i monitorowania dużych instalacji klimatyzacyjnych:

 • BOSS: 300 urządzeń (łącznie 3500 zmiennych)
 • BOSS mini: 50 urządzeń (łącznie 500 zmiennych)

To rozwiązanie zapewnia zaawansowany monitoring i działanie funkcji związanych z konserwacją oraz umożliwia tworzenie grup i obszarów, co znacznie ułatwia zarządzanie instalacją. Zintegrowany schemat instalacji i lista urządzeń.

Wyszukiwanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych w pełnym zakresie: od odbioru technicznego do codziennej konserwacji systemu.

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia tworzenie sieci i dostęp z urządzenia użytkownika osobie monitorującej bez potrzeby użycia innej infrastruktury sieciowej.

Obsługa następujących protokołów:

 • CIATrtc/AVANT/AVANT+/CIATpool: protokół CAREL lub ModBus
 • Vectic: tylko protokół ModBus
 • Inne urządzenia (prosimy o skontaktowanie się z nami): protokół ModBus

Kompletna seria urządzeń przystosowanych do współpracy z rozwiązaniami mobilnymi do lokalnego monitorowania średnich i dużych instalacji

 • Zdalne sterowanie
 • Supervisor BOSS: obsługa maks. 300 urządzeń (łącznie 3500 zmiennych)
 • Supervisor BOSS mini: obsługa maks. 50 urządzeń (łącznie 500 zmiennych)
 • Zarządzanie alarmami
 • Tworzenie schematów i raportów
 • Planowanie i zarządzanie zdarzeniami i scenariuszami działania
 • Schemat montażowy z rozmieszczeniem urządzeń
 • Zarządzanie energią
 • Analiza ryzyka i krytyczne punkty monitoringu
 • Uwagi
 • BOSS zawsze pod ręką
 • Scentralizowane zarządzanie
 • Zdalna obsługa
 • Integracja z protokołem BMS
 • Integracja z urządzeniami innych producentów
 • Funkcje optymalizacji systemu
 • Spersonalizowana grafika
 • Zintegrowany schemat instalacji i lista urządzeń
Dokumenty

Broszura handlowa


Dobrze współpracuje z