Przejdź do głównej treści

Kompaktowe urządzenia dachowe typu rooftop powietrze-powietrze
VECTIOS™ R-454B

Nowy system VECTIOS R-454B wytycza kierunek zmian prowadzących do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. R-454B to czynnik chłodniczy, który najlepiej zastępuje czynnik R-410A o wysokim współczynniku GWP w systemach dachowych typu rooftop ze względu na niski ślad węglowy i poprawę efektywności energetycznej.
Szeroki wybór rozwiązań odpowiadających specjalnym wymaganiom w dowolnych zastosowaniach dla najwyższego komfortu, efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach.
Najlepsze rozwiązanie do chłodzenia i ogrzewanie pomieszczeń o dużej powierzchni.

Czynnik chłodniczy: R-454B
Moc chłodzenia: 23 to 91 kW
Moc grzewcza: 22 to 90 kW
Natężenie przepływu powietrza: 4 080 to 19 200 m3/h


cooling-and-heating-icon-white
heat-recovery-icon-white
air-filtration-icon-white
picto-free-cooling-air
picto-r454b-white
ErP-Ready-2021-icon-white

VECTIOS R-454B to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej z wysoką wydajnością (wyższą niż już znakomita wydajność w VECTIOS R-410A) i 80% niższym bezpośrednim śladem CO2 dzięki zastosowaniu nowego czynnika chłodniczego R-454B. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria IPJ: Urządzenia do pracy z rewersyjną pompą ciepła
Seria RPJ: Urządzenia do pracy w trybie chłodzenia

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o średniej i dużej powierzchni użytkowanych przez biznes lub przemysł.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Wymiennik odzysku ciepła
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych w celu dostosowania się do ekstremalnych temperatur

Urządzenia są wyposażone w elektroniczne wentylatory osiowe do obwodów zewnętrznych, elektryczne wentylatory typu "plug fan" do obwodów wewnętrznych, wymienniki powietrza, hermetyczne sprężarki spiralne i elektroniczne sterowniki z mikroprocesorem, podzespoły przystosowane do czynnika chłodniczego R-454B.

Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie.

 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-454B o niskim GWP (niższym o 77% od czynnika R-410A)
 • Czynnik chłodniczy R-454B zaklasyfikowany do grupy A2L
 • Hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Lekka skrzynka dla wygody podczas instalacji
 • Składana osłona do transportu
 • Izolowane panele o podwójnych ściankach
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
 • Wiele opcji odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Demontowana taca skroplin
 • Różne opcje klimatyzacji: nagrzewnice elektryczne, wymiennik ciepłej wody, palnik gazowy, kocioł...
 • Elektroniczne wentylatory osiowe zapewniające niski poziom hałasu
 • Dachowe wsporniki adaptacyjne w przypadku wymiany urządzeń w miejscu instalacji

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu z 2021 roku (UE 2016/2281), przynosząc oszczędności energii rzędu nawet 44%, a oszczędności związane z ogrzewaniem rzędu 20%.
 • SEER nawet 5,07; SCOP nawet 3,84
 • Specjalne funkcje ograniczenia zużycia energii dla każdego zastosowania: wentylacja ze zmienną prędkością, tryb free cooling, niskociśnieniowy filtr skroplin i systemy odzysku energii
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego do wszystkich modeli z serii
 • Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-454B o wyjątkowo GWP (niższym o 77% od czynnika R-410A)
 • Czynnik chłodniczy R-454B pozwala zmniejszyć bezpośredni ślad węglowy o 80%
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Elastyczność systemu modułowego:

 • Niższe koszty transportu, montażu i konserwacji
 • Mniejszy rozmiar i masa umożliwiająca ustawianie w stos w ciężarówce lub kontenerze i wygodne podnoszenie przy użyciu śmigłowca lub dźwigu
 • Zespoły tworzone na potrzeby nowych instalacji, a także prac remontowych
 • Standardowe i adaptacyjne nakładki na krawędź dostępne dla kilku urządzeń innych producentów
 • Wszystkie podzespoły do zarządzania strumieniem powietrza (nawiewanego, wywiewanego lub świeżego) zintegrowane w jednym urządzeniu
 • Urządzenie jest zaprogramowane i skonfigurowane fabrycznie
 • Szerokie możliwości konfiguracji i opcji umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań instalacji

Idealne rozwiązanie spełniające najbardziej specyficzne wymagania dla każdego zastosowania — jedno urządzenie wiele rozwiązań

Free-cooling; Odzysk energii; Kontrola świeżego powietrza; Czujniki jakości powietrza; Filtrowanie; Kontrola nadciśnienia; Wspomaganie ogrzewania; Kontrola wilgotności; Praca całoroczna; Sterowanie wielostrefowe; Dodatkowa nagrzewnica wodna do odzysku energii odpadowej; Aplikacje niskotemperaturowe; Praca Master/slave i zarządzanie trybem back-up; Liczniki energii; Wykrywacze dymu; Opcje antykorozyjne; Nadzór; Komunikacja

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Szeroki zakres zastosowań:

 • Więcej zastosowań dzięki nowym opcjom podwyższającym poziom komfortu: dopływ świeżego powietrza, detaliczna sprzedaż żywności, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, osuszanie itd.
 • Praca w szerszym zakresie temperatury powietrza zewnętrznego, od -15°C do 52°C (urządzenie chłodnicze) lub do 48°C (w urządzeniu z rewersyjną pompą ciepła)
 • Zewnętrzne warunki otoczenia: ochrona antykorozyjna, wilgoć
 • Jakość powietrza w pomieszczeniach: różne wersje filtrów z wykrywaniem usterek i czujniki CO2

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do platform zdalnego zarządzania

VECTIOS R-454B to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej z wysoką wydajnością (wyższą niż już znakomita wydajność w VECTIOS R-410A) i 80% niższym bezpośrednim śladem CO2 dzięki zastosowaniu nowego czynnika chłodniczego R-454B. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria IPJ: Urządzenia do pracy z rewersyjną pompą ciepła
Seria RPJ: Urządzenia do pracy w trybie chłodzenia

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o średniej i dużej powierzchni użytkowanych przez biznes lub przemysł.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Wymiennik odzysku ciepła
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych w celu dostosowania się do ekstremalnych temperatur

Urządzenia są wyposażone w elektroniczne wentylatory osiowe do obwodów zewnętrznych, elektryczne wentylatory typu "plug fan" do obwodów wewnętrznych, wymienniki powietrza, hermetyczne sprężarki spiralne i elektroniczne sterowniki z mikroprocesorem, podzespoły przystosowane do czynnika chłodniczego R-454B.

Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie.

 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-454B o niskim GWP (niższym o 77% od czynnika R-410A)
 • Czynnik chłodniczy R-454B zaklasyfikowany do grupy A2L
 • Hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Lekka skrzynka dla wygody podczas instalacji
 • Składana osłona do transportu
 • Izolowane panele o podwójnych ściankach
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
 • Wiele opcji odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Demontowana taca skroplin
 • Różne opcje klimatyzacji: nagrzewnice elektryczne, wymiennik ciepłej wody, palnik gazowy, kocioł...
 • Elektroniczne wentylatory osiowe zapewniające niski poziom hałasu
 • Dachowe wsporniki adaptacyjne w przypadku wymiany urządzeń w miejscu instalacji

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu z 2021 roku (UE 2016/2281), przynosząc oszczędności energii rzędu nawet 44%, a oszczędności związane z ogrzewaniem rzędu 20%.
 • SEER nawet 5,07; SCOP nawet 3,84
 • Specjalne funkcje ograniczenia zużycia energii dla każdego zastosowania: wentylacja ze zmienną prędkością, tryb free cooling, niskociśnieniowy filtr skroplin i systemy odzysku energii
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego do wszystkich modeli z serii
 • Nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy R-454B o wyjątkowo GWP (niższym o 77% od czynnika R-410A)
 • Czynnik chłodniczy R-454B pozwala zmniejszyć bezpośredni ślad węglowy o 80%
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Elastyczność systemu modułowego:

 • Niższe koszty transportu, montażu i konserwacji
 • Mniejszy rozmiar i masa umożliwiająca ustawianie w stos w ciężarówce lub kontenerze i wygodne podnoszenie przy użyciu śmigłowca lub dźwigu
 • Zespoły tworzone na potrzeby nowych instalacji, a także prac remontowych
 • Standardowe i adaptacyjne nakładki na krawędź dostępne dla kilku urządzeń innych producentów
 • Wszystkie podzespoły do zarządzania strumieniem powietrza (nawiewanego, wywiewanego lub świeżego) zintegrowane w jednym urządzeniu
 • Urządzenie jest zaprogramowane i skonfigurowane fabrycznie
 • Szerokie możliwości konfiguracji i opcji umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań instalacji

Idealne rozwiązanie spełniające najbardziej specyficzne wymagania dla każdego zastosowania — jedno urządzenie wiele rozwiązań

Free-cooling; Odzysk energii; Kontrola świeżego powietrza; Czujniki jakości powietrza; Filtrowanie; Kontrola nadciśnienia; Wspomaganie ogrzewania; Kontrola wilgotności; Praca całoroczna; Sterowanie wielostrefowe; Dodatkowa nagrzewnica wodna do odzysku energii odpadowej; Aplikacje niskotemperaturowe; Praca Master/slave i zarządzanie trybem back-up; Liczniki energii; Wykrywacze dymu; Opcje antykorozyjne; Nadzór; Komunikacja

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Szeroki zakres zastosowań:

 • Więcej zastosowań dzięki nowym opcjom podwyższającym poziom komfortu: dopływ świeżego powietrza, detaliczna sprzedaż żywności, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, osuszanie itd.
 • Praca w szerszym zakresie temperatury powietrza zewnętrznego, od -15°C do 52°C (urządzenie chłodnicze) lub do 48°C (w urządzeniu z rewersyjną pompą ciepła)
 • Zewnętrzne warunki otoczenia: ochrona antykorozyjna, wilgoć
 • Jakość powietrza w pomieszczeniach: różne wersje filtrów z wykrywaniem usterek i czujniki CO2

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do platform zdalnego zarządzania
2-card-pep-test-3-1

Deklaracja Ekopaszportu® PEP

Ten produkt spełnia wymogi deklaracji środowiskowej. Skrót PEP oznacza "Product Environmental profile", certyfikat zarejestrowany pod nazwą PEP ecopassport®.

Pliki PEP dostarczają wiarygodnych informacji o wpływie danego produktu HVAC-R na środowisko, co ma znaczenie przy podejmowaniu właściwych decyzji o inwestycji i włączaniu się w programy aktywnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji węglowych.

2-card-eurovent-test-3-1

Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Wydajność tego produktu spełnia wymogi europejskiej normy testowej EN 1048, w szczególności w warunkach ściśle określonych przez klienta. Certyfikat Eurovent stanowi gwarancję parametrów wydajności podanych na produkcie.

Dokumenty

Prezentacja produktu


Zobacz również