Przejdź do głównej treści

Kompaktowe urządzenia dachowe typu rooftop powietrze-powietrze
VECTIOS™

Kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej. Szeroki wybór rozwiązań odpowiadających specjalnym wymaganiom w dowolnych zastosowaniach dla najwyższego komfortu, efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach.
Najlepsze rozwiązania typu plug and play do chłodzenia i ogrzewania średnich i dużych pomieszczeń.

Czynnik chłodniczy: R-410A
Moc chłodzenia: 22-91 kW
Moc grzewcza: 22-90 kW
Natężenie przepływu powietrza: 4080-19200 m3/h


cooling-and-heating-icon-white
heat-recovery-icon-white
air-filtration-icon-white
picto-free-cooling-air
dehumidification-icon-white
HFC-R-410A-refrigerant-icon-white
ErP-Ready-2021-icon-white

VECTIOS to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria RPJ: do pracy w trybie chłodzenia.
Seria IPJ: do pracy w trybie odwracalnej pompy ciepła.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o średniej i dużej powierzchni użytkowanych przez biznes lub przemysł.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych w celu dostosowania się do ekstremalnych temperatur

Urządzenia są wyposażone w elektroniczne wentylatory osiowe do obwodów zewnętrznych, elektryczne wentylatory typu "plug fan" do obwodów wewnętrznych, wymienniki powietrza, hermetyczne sprężarki spiralne i elektroniczne sterowniki z mikroprocesorem, podzespoły przystosowane do czynnika chłodniczego R-410A.

Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie.

 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • Hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Lekka skrzynka dla wygody podczas instalacji
 • Składana osłona do transportu
 • Izolowane panele o podwójnych ściankach
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
 • Wiele opcji odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Demontowana taca skroplin
 • Różne opcje klimatyzacji: nagrzewnice elektryczne, wymiennik ciepłej wody, palnik gazowy, kocioł...
 • Elektroniczne wentylatory osiowe zapewniające niski poziom hałasu
 • Dachowe wsporniki adaptacyjne w przypadku wymiany urządzeń w miejscu instalacji

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu UE 2016/2281
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Elastyczność systemu modułowego:

 • Pojedyncze systemy kompaktowe
 • Niższe koszty transportu, montażu i konserwacji
 • Mniejszy rozmiar i masa umożliwiająca ustawianie w stos w ciężarówce lub kontenerze i wygodne podnoszenie przy użyciu śmigłowca lub dźwigu
 • Zespoły tworzone na potrzeby nowych instalacji, a także prac remontowych
 • Standardowe i adaptacyjne nakładki na krawędź dostępne dla kilku urządzeń innych producentów
 • Wszystkie podzespoły do zarządzania strumieniem powietrza (nawiewanego, wywiewanego lub świeżego) zintegrowane w jednym urządzeniu
 • Urządzenie jest zaprogramowane i skonfigurowane fabrycznie
 • Szerokie możliwości konfiguracji i opcji umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań instalacji

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Szeroki zakres zastosowań:

 • Więcej zastosowań dzięki nowym opcjom podwyższającym poziom komfortu: dopływ świeżego powietrza, detaliczna sprzedaż żywności, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, osuszanie itd.
 • Szerszy zakres temperatur powietrza na zewnątrz: od-15ºC do 52ºC (wersja "tylko chłodzenie")
 • Zewnętrzne warunki otoczenia: ochrona antykorozyjna, wilgoć
 • Jakość powietrza w pomieszczeniach: różne wersje filtrów z wykrywaniem usterek i czujniki CO2

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do platform zdalnego zarządzania

VECTIOS to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria RPJ: do pracy w trybie chłodzenia.
Seria IPJ: do pracy w trybie odwracalnej pompy ciepła.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o średniej i dużej powierzchni użytkowanych przez biznes lub przemysł.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych w celu dostosowania się do ekstremalnych temperatur

Urządzenia są wyposażone w elektroniczne wentylatory osiowe do obwodów zewnętrznych, elektryczne wentylatory typu "plug fan" do obwodów wewnętrznych, wymienniki powietrza, hermetyczne sprężarki spiralne i elektroniczne sterowniki z mikroprocesorem, podzespoły przystosowane do czynnika chłodniczego R-410A.

Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie.

 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • Hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Lekka skrzynka dla wygody podczas instalacji
 • Składana osłona do transportu
 • Izolowane panele o podwójnych ściankach
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
 • Wiele opcji odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Demontowana taca skroplin
 • Różne opcje klimatyzacji: nagrzewnice elektryczne, wymiennik ciepłej wody, palnik gazowy, kocioł...
 • Elektroniczne wentylatory osiowe zapewniające niski poziom hałasu
 • Dachowe wsporniki adaptacyjne w przypadku wymiany urządzeń w miejscu instalacji

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu UE 2016/2281
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Elastyczność systemu modułowego:

 • Pojedyncze systemy kompaktowe
 • Niższe koszty transportu, montażu i konserwacji
 • Mniejszy rozmiar i masa umożliwiająca ustawianie w stos w ciężarówce lub kontenerze i wygodne podnoszenie przy użyciu śmigłowca lub dźwigu
 • Zespoły tworzone na potrzeby nowych instalacji, a także prac remontowych
 • Standardowe i adaptacyjne nakładki na krawędź dostępne dla kilku urządzeń innych producentów
 • Wszystkie podzespoły do zarządzania strumieniem powietrza (nawiewanego, wywiewanego lub świeżego) zintegrowane w jednym urządzeniu
 • Urządzenie jest zaprogramowane i skonfigurowane fabrycznie
 • Szerokie możliwości konfiguracji i opcji umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań instalacji

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Szeroki zakres zastosowań:

 • Więcej zastosowań dzięki nowym opcjom podwyższającym poziom komfortu: dopływ świeżego powietrza, detaliczna sprzedaż żywności, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, osuszanie itd.
 • Szerszy zakres temperatur powietrza na zewnątrz: od-15ºC do 52ºC (wersja "tylko chłodzenie")
 • Zewnętrzne warunki otoczenia: ochrona antykorozyjna, wilgoć
 • Jakość powietrza w pomieszczeniach: różne wersje filtrów z wykrywaniem usterek i czujniki CO2

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do platform zdalnego zarządzania
2-card-pep-test-3-1

Deklaracja Ekopaszportu® PEP

Ten produkt spełnia wymogi deklaracji środowiskowej. Skrót PEP oznacza "Product Environmental profile", certyfikat zarejestrowany pod nazwą PEP ecopassport®.

Pliki PEP dostarczają wiarygodnych informacji o wpływie danego produktu HVAC-R na środowisko, co ma znaczenie przy podejmowaniu właściwych decyzji o inwestycji i włączaniu się w programy aktywnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji węglowych.

2-card-eurovent-test-3-1

Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Wydajność tego produktu spełnia wymogi europejskiej normy testowej EN 1048, w szczególności w warunkach ściśle określonych przez klienta. Certyfikat Eurovent stanowi gwarancję parametrów wydajności podanych na produkcie.

Dokumenty

Broszura handlowa

Prezentacja produktu


Dobrze współpracuje z


Zobacz również