Przejdź do głównej treści

Wysokowydajne kompaktowe urządzenia dachowe typu rooftop powietrze-powietrze
VECTIOSPOWER™

Kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i nadzwyczajnej efektywności sezonowej. Szeroki wybór rozwiązań odpowiadających specjalnym wymaganiom w dowolnych zastosowaniach dla najwyższego komfortu, efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach.
Najlepsze rozwiązania typu plug and play do chłodzenia i ogrzewania średnich i dużych pomieszczeń.

Czynnik chłodniczy: R-410A
Moc chłodzenia: 100-280 kW
Moc grzewcza: 101-309 kW
Natężenie przepływu powietrza: 10800-54000 m3/h


cooling-and-heating-icon-white
heat-recovery-icon-white
air-filtration-icon-white
picto-free-cooling-air
HFC-R-410A-refrigerant-icon-white
ErP-Ready-2021-icon-white

VECTIOSPOWER to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i dużej efektywności. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria IPJ: do pracy w trybie odwracalnej pompy ciepła.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie. Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o dużej powierzchni.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Podział na strefy zależnie od przepływu powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Wymiennik odzysku ciepła
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych
 • Dostępne ciśnienie statyczne do 80 mm słupa wody Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie
 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • 4 hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • 2 obiegi chłodzenia
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Kompatybilność z czynnikami chłodniczymi o średnim GWP
 • Nowe funkcje
 • Opcjonalny, dwuwarstwowy panel z izolacją 50 mm w całej części wewnętrznej mającej kontakt z przepływającym powietrzem
 • Składana osłona do transportu
 • Panele i kraty z aluminium
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu z 2021 roku (UE 2016/2281), przynosząc oszczędności energii rzędu nawet 38%
 • SEER nawet 4,88, SCOP nawet 3,44
 • Specjalne funkcje ograniczenia zużycia energii dla każdego zastosowania: wentylacja ze zmienną prędkością, tryb free cooling, niskociśnieniowy filtr skroplin i systemy odzysku energii
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego do wszystkich modeli z serii
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Kompatybilność z czynnikami chłodniczymi o średnim GWP
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Komfort akustyczny:

 • Seria gwarantuje niski poziom hałasu podczas pracy
 • Zmniejszenie emitowanego hałasu nawet o 7 dB(A)

Optymalna konstrukcja:

 • Urządzenia o małej masie i obrysie
 • Panele i kraty z aluminium
 • Obudowa w 2 wersjach: pojedynczy panel w standardzie i opcja z dwuwarstwowym panelem z izolacją 50 mm na całej powierzchni części wewnętrznej o klasie ogniowej A2-s1,d0 (M0)
 • Urządzenia w każdym rozmiarze i układzie przepływu powietrza można przewozić w kontenerze (nie jest potrzebne specjalne opakowanie morskie SEI4C)

Elastyczność systemu modułowego:

 • Jeden z najbardziej rozbudowanych katalogów opcji
 • Doskonale spełnia nawet najbardziej szczegółowe wymagania we wszystkich zastosowaniach
 • Free cooling; odzysk energii; świeże powietrze; czujniki jakości; filtrowanie; kontrola nadciśnienia; rezerwowe źródło ogrzewania; kontrola wilgotności; praca całoroczna; kontrola wielu stref; wymiennik odzysku ciepła; zastosowania w niskich temperaturach; praca w trybie urządzenia głównego/podrzędnego lub zapasowego; liczniki energii; czujniki wycieku czynnika chłodniczego lub dymu; opcjonalne zabezpieczenia antykorozyjne; nadzór; komunikacja

Szeroki zakres zastosowań:

 • Szerszy zakres temperatur powietrza na zewnątrz: od-15ºC do 48ºC
 • Nowe opcje, więcej zastosowań: podział na maksymalnie 4 strefy przepływu powietrza; wymiennik odzysku ciepła; niska temperatura powietrza wywiewanego: 15ºC w trybie chłodzenia; większe natężenie przepływu powietrza i praca w trybie urządzenia głównego/podrzędnego lub zapasowego

Prostota:

 • Rozwiązanie typu plug&play, fabrycznie zaprogramowanie i skonfigurowane
 • Komunikacja z systemem zarządzania budynkiem przy użyciu protokołów ModBus, Ethernet, LonWorks, BACnet i KNX
 • Szeroka możliwość nadzoru od 1 to 300 urządzeń
 • Zdalny nadzór

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do zdalnego zarządzania

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Certyfikat wydajności Eurovent (do 200 kW)

VECTIOSPOWER to kompaktowe, autonomiczne urządzenia dachowe powietrze-powietrze o układzie poziomym i dużej efektywności. Są wyposażone we wszystkie podzespoły niezbędne do prawidłowej klimatyzacji instalacji.

Seria IPJ: do pracy w trybie odwracalnej pompy ciepła.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd., dzięki czemu przestrzeń podłogowa jest całkowicie wolna. Taka konstrukcja obniża koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie. Zakres mocy urządzeń umożliwia klimatyzację pomieszczeń o dużej powierzchni.

Szeroki wybór opcji do wielu zastosowań takich jak:

 • Odzysk energii z powietrza wywiewanego
 • Tryb free cooling
 • Wymiana powietrza
 • Podział na strefy zależnie od przepływu powietrza
 • Kontrola jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Filtracja powietrza
 • Dodatkowe urządzenia do ogrzewania
 • Wymiennik odzysku ciepła
 • Rozszerzenie roboczych wartości granicznych
 • Dostępne ciśnienie statyczne do 80 mm słupa wody Wszystkie urządzenia są testowane i sprawdzane fabrycznie
 • Zgodność z wytycznymi dla ekoprojektu, Lot 21 Tier 2 (2021)
 • 4 hermetyczne sprężarki spiralne w konfiguracji tandemowej
 • 2 obiegi chłodzenia
 • Wentylatory typu "plug-fan" (wolny bieg) z silnikami EC
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Kompatybilność z czynnikami chłodniczymi o średnim GWP
 • Nowe funkcje
 • Opcjonalny, dwuwarstwowy panel z izolacją 50 mm w całej części wewnętrznej mającej kontakt z przepływającym powietrzem
 • Składana osłona do transportu
 • Panele i kraty z aluminium
 • System podwójnych blokad wysokiej jakości
Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację

Wysoka efektywność energetyczna i zachowanie równowagi środowiskowej:

 • Przekracza wymagania w zakresie sezonowej efektywności energetycznej wynikające z rozporządzenia w sprawie ekoprojektu z 2021 roku (UE 2016/2281), przynosząc oszczędności energii rzędu nawet 38%
 • SEER nawet 4,88, SCOP nawet 3,44
 • Specjalne funkcje ograniczenia zużycia energii dla każdego zastosowania: wentylacja ze zmienną prędkością, tryb free cooling, niskociśnieniowy filtr skroplin i systemy odzysku energii
 • Systemy aktywnego i pasywnego odzysku energii z powietrza wywiewanego do wszystkich modeli z serii
 • Czynnik chłodniczy R-410A nieniszczący warstwy ozonowej
 • Kompatybilność z czynnikami chłodniczymi o średnim GWP
 • Rezygnacja z drewnianych palet do przenoszenia

Komfort akustyczny:

 • Seria gwarantuje niski poziom hałasu podczas pracy
 • Zmniejszenie emitowanego hałasu nawet o 7 dB(A)

Optymalna konstrukcja:

 • Urządzenia o małej masie i obrysie
 • Panele i kraty z aluminium
 • Obudowa w 2 wersjach: pojedynczy panel w standardzie i opcja z dwuwarstwowym panelem z izolacją 50 mm na całej powierzchni części wewnętrznej o klasie ogniowej A2-s1,d0 (M0)
 • Urządzenia w każdym rozmiarze i układzie przepływu powietrza można przewozić w kontenerze (nie jest potrzebne specjalne opakowanie morskie SEI4C)

Elastyczność systemu modułowego:

 • Jeden z najbardziej rozbudowanych katalogów opcji
 • Doskonale spełnia nawet najbardziej szczegółowe wymagania we wszystkich zastosowaniach
 • Free cooling; odzysk energii; świeże powietrze; czujniki jakości; filtrowanie; kontrola nadciśnienia; rezerwowe źródło ogrzewania; kontrola wilgotności; praca całoroczna; kontrola wielu stref; wymiennik odzysku ciepła; zastosowania w niskich temperaturach; praca w trybie urządzenia głównego/podrzędnego lub zapasowego; liczniki energii; czujniki wycieku czynnika chłodniczego lub dymu; opcjonalne zabezpieczenia antykorozyjne; nadzór; komunikacja

Szeroki zakres zastosowań:

 • Szerszy zakres temperatur powietrza na zewnątrz: od-15ºC do 48ºC
 • Nowe opcje, więcej zastosowań: podział na maksymalnie 4 strefy przepływu powietrza; wymiennik odzysku ciepła; niska temperatura powietrza wywiewanego: 15ºC w trybie chłodzenia; większe natężenie przepływu powietrza i praca w trybie urządzenia głównego/podrzędnego lub zapasowego

Prostota:

 • Rozwiązanie typu plug&play, fabrycznie zaprogramowanie i skonfigurowane
 • Komunikacja z systemem zarządzania budynkiem przy użyciu protokołów ModBus, Ethernet, LonWorks, BACnet i KNX
 • Szeroka możliwość nadzoru od 1 to 300 urządzeń
 • Zdalny nadzór

Zaawansowane sterowanie urządzeniami Vectic:

 • Jeden sterownik do całej serii urządzeń
 • Poprawia funkcjonowanie w warunkach częściowego obciążenia celem zwiększenia efektywności sezonowej
 • Sterowanie stopniowymi sprężarkami wielospiralnymi i wentylatorami z silnikiem EC
 • Lepsza wydajność przez cały rok i rozwiązania do odszraniania
 • Sterowanie nowymi opcjami dostępnymi w gamie urządzeń
 • Kilka protokołów umożliwiających integrację z systemem BMS
 • Wiele rozwiązań do zdalnego zarządzania

Pełna niezawodność:

 • Solidna konstrukcja i proces produkcji
 • Podzespoły wysokiej jakości
 • Certyfikat wydajności Eurovent (do 200 kW)
2-card-pep-test-3-1

Deklaracja Ekopaszportu® PEP

Ten produkt spełnia wymogi deklaracji środowiskowej. Skrót PEP oznacza "Product Environmental profile", certyfikat zarejestrowany pod nazwą PEP ecopassport®.

Pliki PEP dostarczają wiarygodnych informacji o wpływie danego produktu HVAC-R na środowisko, co ma znaczenie przy podejmowaniu właściwych decyzji o inwestycji i włączaniu się w programy aktywnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji węglowych.

2-card-eurovent-test-3-1

Wydajność produktu potwierdzona certyfikatem Eurovent

Wydajność tego produktu spełnia wymogi europejskiej normy testowej EN 1048, w szczególności w warunkach ściśle określonych przez klienta. Certyfikat Eurovent stanowi gwarancję parametrów wydajności podanych na produkcie.

Dokumenty

Prezentacja produktu


Dobrze współpracuje z


Zobacz również