Przejdź do głównej treści

Sterowanie i monitorowanie urządzeń powietrze-powietrze
VECTIC

Vectic control to elektroniczny moduł wyposażony w mikroprocesor do sterowania i monitorowania urządzeń chłodzonych powietrzem, ze szczególnym uwzględnieniem systemów dachowych. Sterownik jest we wszystkich systemach dachowych CIAT: VECTIOS i VECTIOSPOWER.

Różne warianty paneli (użytkownik/konserwacja)
W wielu językach
Liczne funkcje z możliwością konfiguracji
Komunikacja z użyciem protokołu BMS

Układ sterowania służy do integracji urządzenia z lokalnymi systemami monitorowania: pCO Web (1 urządzenie); BOSS mini (do 50 urządzeń) i BOSS (do 300 urządzeń), a także z rozwiązaniami zdalnymi.

Sterowanie urządzeniami z maksymalnie 2 obiegami chłodzenia i 4 sprężarkami spiralnymi z elektronicznymi zaworami rozprężnymi, wentylatorami typu "plug fan" z silnikiem EC do pomieszczeń, wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz (z silnikiem EC lub 2-biegowym silnikiem AC), odzyskiem energii i wieloma innymi rozwiązaniami.

Vectic control to elektroniczny moduł wyposażony w mikroprocesor do sterowania i monitorowania urządzeń chłodzonych powietrzem, ze szczególnym uwzględnieniem systemów dachowych.
W skład modułu wchodzi płytka sterownicza, czujniki, panel graficzny VecticGD i panel operatorski TCO (opcja).

System posiada magistralę polową RS485, która umożliwia zarządzanie takimi dodatkowymi podzespołami jak moduły rozszerzeń pCOe, płytka SMALL, wentylatory typu "plug fan", sondy temperatury lub względnej wilgotności powietrza otoczenia, wykrywacze wycieku, liczniki energii itd.

Dostępna opcjonalnie karta BMS umożliwia połączenie płytki sterowniczej z centralnym systemem zarządzania za pośrednictwem następujących protokołów: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex, Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP i HTTP.

Zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (μPC MEDIUM), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami. Pozwala to ograniczyć liczbę paneli graficznych, ponieważ jeden współdzielony panel może monitorować wszystkie płyty w sieci.

Główne funkcje:

 • Wybór trybu pracy: OGRZEWANIE/CHŁODZENIE/TRYB AUTOMATYCZNY/WENTYLACJA
 • Wybór nastawy
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury na zewnątrz
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy (możliwe 3 nastawy)
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny

Funkcje opcjonalne:
Ten sterownik służy do zarządzania dodatkowymi podzespołami, takimi jak:

 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania do trybu free cooling w formacie termicznym, entalpijnym lub termo-entalpijnym
 • Obrotowy wymiennik ciepła. Prędkość wymiennika obrotowego ze sterowaniem dwustanowym lub zmiennym
 • Obieg chłodzenia do odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Sterowanie nadmiernym ciśnieniem
 • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
 • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą wywiewu
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem wł/wył lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Kocioł gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik do odzysku ciepła z zaworem 3-drogowym i regulacją proporcjonalną
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
 • Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania
 • Podświetlany ekran LCD: panel graficzny VecticGD
 • Prosty i łatwy w obsłudze wyświetlacz do komunikacji
 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Stałe monitorowanie parametrów roboczych
 • Zrównoważenie czasów pracy sprężarek i pomp
 • Zarządzanie elektronicznymi zaworami rozprężnymi
 • Programowalne harmonogramy godzinowe i tygodniowe (sześć osobnych przedziałów czasowych z możliwością ustawienia różnych nastaw i/lub włączania/wyłączania urządzenia)
 • Liczne wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe
 • Panel operatorski TCO opcjonalnie zamiast panelu graficznego VecticGD (bez dostępu do parametrów)
 • Maksymalnie 4 czujniki warunków otoczenia
 • Możliwość zdalnego sterowania
 • Zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach przy użyciu czujnika CO2
 • Zarządzanie NOWYMI, ciekawymi opcjami:
  • Zarządzanie maksymalnie 4 strefami (zmienne natężenie przepływu powietrza)
  • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotu
  • Wymiennik odzysku ciepła
  • Sterowanie sygnałem zewnętrznego nawilżacza
  • Dodatkowa wężownica skraplacza do osuszania
  • Montaż oparty w 100% na świeżym powietrzu
  • Integracja z siecią PLAN (do 15 urządzeń)
  • Interfejsy komunikacyjne: wyjście Modbus lub Carel RS-485, otwarty protokół komunikacyjny BMS (do LonWorks, BACnet, Konnex i Ethernet)
  • Systemy monitorowania BOSS i BOSS mini dostępne opcjonalnie

Sterowanie urządzeniami z maksymalnie 2 obiegami chłodzenia i 4 sprężarkami spiralnymi z elektronicznymi zaworami rozprężnymi, wentylatorami typu "plug fan" z silnikiem EC do pomieszczeń, wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz (z silnikiem EC lub 2-biegowym silnikiem AC), odzyskiem energii i wieloma innymi rozwiązaniami.

Vectic control to elektroniczny moduł wyposażony w mikroprocesor do sterowania i monitorowania urządzeń chłodzonych powietrzem, ze szczególnym uwzględnieniem systemów dachowych.
W skład modułu wchodzi płytka sterownicza, czujniki, panel graficzny VecticGD i panel operatorski TCO (opcja).

System posiada magistralę polową RS485, która umożliwia zarządzanie takimi dodatkowymi podzespołami jak moduły rozszerzeń pCOe, płytka SMALL, wentylatory typu "plug fan", sondy temperatury lub względnej wilgotności powietrza otoczenia, wykrywacze wycieku, liczniki energii itd.

Dostępna opcjonalnie karta BMS umożliwia połączenie płytki sterowniczej z centralnym systemem zarządzania za pośrednictwem następujących protokołów: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex, Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP i HTTP.

Zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (μPC MEDIUM), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami. Pozwala to ograniczyć liczbę paneli graficznych, ponieważ jeden współdzielony panel może monitorować wszystkie płyty w sieci.

Główne funkcje:

 • Wybór trybu pracy: OGRZEWANIE/CHŁODZENIE/TRYB AUTOMATYCZNY/WENTYLACJA
 • Wybór nastawy
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury na zewnątrz
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy (możliwe 3 nastawy)
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny

Funkcje opcjonalne:
Ten sterownik służy do zarządzania dodatkowymi podzespołami, takimi jak:

 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania do trybu free cooling w formacie termicznym, entalpijnym lub termo-entalpijnym
 • Obrotowy wymiennik ciepła. Prędkość wymiennika obrotowego ze sterowaniem dwustanowym lub zmiennym
 • Obieg chłodzenia do odzysku energii z powietrza wywiewanego
 • Sterowanie nadmiernym ciśnieniem
 • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
 • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą wywiewu
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem wł/wył lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Kocioł gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik do odzysku ciepła z zaworem 3-drogowym i regulacją proporcjonalną
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
 • Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania
 • Podświetlany ekran LCD: panel graficzny VecticGD
 • Prosty i łatwy w obsłudze wyświetlacz do komunikacji
 • Wykrywanie i usuwanie usterek
 • Stałe monitorowanie parametrów roboczych
 • Zrównoważenie czasów pracy sprężarek i pomp
 • Zarządzanie elektronicznymi zaworami rozprężnymi
 • Programowalne harmonogramy godzinowe i tygodniowe (sześć osobnych przedziałów czasowych z możliwością ustawienia różnych nastaw i/lub włączania/wyłączania urządzenia)
 • Liczne wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe
 • Panel operatorski TCO opcjonalnie zamiast panelu graficznego VecticGD (bez dostępu do parametrów)
 • Maksymalnie 4 czujniki warunków otoczenia
 • Możliwość zdalnego sterowania
 • Zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach przy użyciu czujnika CO2
 • Zarządzanie NOWYMI, ciekawymi opcjami:
  • Zarządzanie maksymalnie 4 strefami (zmienne natężenie przepływu powietrza)
  • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotu
  • Wymiennik odzysku ciepła
  • Sterowanie sygnałem zewnętrznego nawilżacza
  • Dodatkowa wężownica skraplacza do osuszania
  • Montaż oparty w 100% na świeżym powietrzu
  • Integracja z siecią PLAN (do 15 urządzeń)
  • Interfejsy komunikacyjne: wyjście Modbus lub Carel RS-485, otwarty protokół komunikacyjny BMS (do LonWorks, BACnet, Konnex i Ethernet)
  • Systemy monitorowania BOSS i BOSS mini dostępne opcjonalnie

Dobrze współpracuje z